SpStinet - vwpChiTiet

 

Họp Ban chỉ đạo Chương trình Nông thôn miền núi

Ngày 12/10/2011, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã diễn ra cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao KH&CN phục vụ phát triển kinh tế- xã hội nông thôn và miền núi từ nay đến năm 2010” (gọi tắt là Chương trình). Bộ trưởng Nguyễn Quân đã đến dự và chủ trì cuộc họp.
 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết những kết quả đã đạt được của chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2004- 2010 và phương hướng hoạt động của Ban chỉ đạo trong giai đoạn tiếp theo 2011- 2015.
Báo cáo chỉ rõ, trong giai đoạn 2004- 2010, Chương trình đã tổ chức triển khai thực hiện 291 dự án tại 60 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí là 743.917 triệu đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp KH&CN Trung ương là 295.325 triệu đồng và huy động từ dân, doanh nghiệp và ngân sách địa phương là 448.592 triệu đồng. Chương trình cũng đã huy động 1.300 lượt cán bộ khoa học từ 80 tổ chức khoa học công nghệ Trung ương và địa phương trong cả nước về phục vụ tại địa bàn nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Cũng từ Chương trình này, 2.884 kỹ thuật viên cơ sở và 49.010 cán bộ được tham dự các lớp tập huấn về KH&CN nâng cao trình độ ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất.
Sau 6 năm thực hiện đã có 856 công nghệ được chuyển giao vào sản xuất tại các vùng nông thôn, miền núi, hải đảo xa kinh tế còn khó khăn thiếu thốn. Đa số các đại biểu tham dự cuộc họp đều có ý cho rằng Chương trình trong giai đoạn vừa qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các công nghệ của Chương trình được người dân nhiệt tình đón nhận, áp dụng  rất hiệu quả vào sản xuất góp phần không nhỏ đối với việc xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân.
Cũng trong buổi họp này, Ban chỉ đạo “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miến núi” giai đoạn 2011- 2015 đã được công bố. Theo đó, Ban chỉ đạo gồm 6 thành viên, gồm các ông: Ông Nguyễn Quân- Bộ trưởng Bộ KH&CN giữ chức Trưởng ban chỉ đạo Chương trình; ông Nghiêm Vũ Khải- Thứ trưởng Bộ KH&CN giữ chức Phó trưởng Ban chỉ đạo Chương trình; ông Bùi Bá Bổng- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành viên Ban chỉ đạo Chương trình; bà Nguyễn Thị Minh- Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên; ông Hà Phúc Mịch- Phó Chủ tịch BCH TW Hội Nông dân Việt Nam, thành viên và ông Sơn Phước Hoan- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, thành viên.
Trong giai đoạn từ 2011- 2012 sẽ có 89 dự án ở nhóm Trung ương với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp KH&CN Trung ương là 218.530 triệu đồng và 80 dự án nhóm ủy quyền địa phương với tổng kinh phí hỗ trợ ngân sách sự nghiệp KH&CN Trung ương là 104.560 triệu đồng.
Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Quân đánh giá cao những kết quả mà Chương trình đã đạt được trong đoạn 2004- 2010. Bộ trưởng cho rằng, giai đoạn này Chương trình cơ bản đã được mục tiêu đề ra. Những kết quả của Chương trình đã được nhiều địa phương và ban, ngành đánh giá cao. Chương trình đã đưa các nhà khoa học đến gần hơn với người nông dân giúp họ từng bước tiếp cận với tiến bộ khoa học nâng cao nhận thức trong sản xuất, chăn nuôi.
Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho rằng, để đạt được kết quả cao hơn thì trong giai đoạn tới phải làm sao để các dự án của Chương trình chọn được đúng các nhà khoa học, đúng các địa phương đang cần hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó cần tăng cường các dự án có sự tham gia của doanh nghiệp để các sản phẩm của dự án có điều kiện đầu tư nhân rộng sản phẩm của dự án sau khi nghiệm thu để Chương trình thực sự góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con ở nông thôn miền núi, hải đảo kinh tế còn gặp nhiều khó khăn.
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN  

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả