SpStinet - vwpChiTiet

 

980 tỉ đồng phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số

980 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp sẽ được phân bổ từ nay đến năm 2012 để thực hiện 18 nhóm nội dung thuộc Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số VN.

Đó là nội dung vừa được Chính phủ ban hành theo Quyết định số 50 ngày 3.4. Trong đó, 304 tỉ đồng vốn sự nghiệp sẽ dành cho việc điều tra, khảo sát thu thập thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ thông tin của 63 tỉnh, thành; xây dựng thương hiệu quốc gia, xúc tiến đầu tư và phát triển thị trường; hỗ trợ phát triển vườn ươm doanh nghiệp công nghiệp phần mềm và nội dung số... Số tiền còn lại dành cho 11 dự án gồm xây dựng cổng thông tin điện tử về công nghiệp phần mềm và nội dung số; xây dựng Quỹ phát triển phần mềm và nội dung số... Bộ Thông tin và Truyền thông là đơn vị thống nhất quản lý việc triển khai, thực hiện chương trình.
LV (theo Thanh niên)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả