SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo: Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL)

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và để tiếp tục mở rộng sự tham gia của các thành viên đối với Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL), Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia đã tổ chức Hội thảo “Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến” vào sáng ngày 28/05/2009 tại Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia, 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

VJOL (Vietnam Journals Online) là cơ sở dữ liệu các Tạp chí Khoa học Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực khoa học. Mục tiêu của VJOL là quảng bá các tạp chí khoa học tham gia VJOL cũng như các công trình nghiên cứu mà các tạp chí đăng tải tới đông đảo bạn đọc, đẩy mạnh việc chia sẻ và phổ biến thông tin KH&CN giữa các cộng đồng, đặc biệt là giữa các nước đang phát triển. Dự án VJOL được khởi động xây dựng từ tháng 6/2006 và chính thức khai trương hoạt động vào tháng 9/2007. Giai đoạn đầu của dự án do Mạng Quốc tế về Ấn phẩm Khoa học (INASP) của Anh tài trợ. Hiện nay, website này do Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia quản lý với địa chỉ htpp://www.vjol.info.vn.

Tham dự Hội thảo có đại diện của trên 50 Tạp chí khoa học và lãnh đạo Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia. Các đại biểu tham dự Hội thảo đã được nghe giới thiệu tóm tắt về sự hình thành và phát triển của VJOL cùng các hoạt động của VJOL trong thời gian qua, tiêu chí tham gia VJOL, ()thảo luận phương thức hợp tác trong thời gian tới. Trong thời gian tới, VJOL sẽ hoàn thiện các thủ tục cấp phép theo quy định của nhà nước, tổ chức các lớp tập huấn về quản trị và đăng tải thông tin cho các đối tượng tham gia để xây dựng VJOL thành Cổng tri thức KH&CN Việt Nam.
TX (theo Bộ KHCN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả