SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo xác định công nghệ then chốt

Trong khuôn khổ dự án “Các khuyến nghị chính sách về chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới trong giai đoạn 2011-2020 và triển khai Luật Công nghệ cao” do Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc tài trợ, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì, ngày 23/8/2011, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN (Bộ KH&CN) đã tổ chức Hội thảo xác định công nghệ then chốt.
 

Hội thảo nhằm mục đích tìm kiếm và phân tích một số công nghệ phục vụ cho định hướng phát triển KH&CN Việt Nam tới năm 2020 và tích hợp các công nghệ chủ chốt vào các nhóm công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, phân tích 3 nhóm công nghệ thuộc các công nghệ chế tạo để tìm ra các công nghệ có tính “hấp dẫn” và “vị thế” trong giai đoạn từ nay đến năm 2020: Công nghệ cơ khí (sử dụng rộng rãi công nghệ CAD/CAM trong kỹ nghệ cơ khí và các ngành kỹ nghệ khác, ứng dụng thực tiễn các máy công cụ CNC, các kỹ thuật mô phỏng ứng dụng trong thiết kế sản phẩm…); tự động hóa (công nghệ xử lý hình ảnh, công nghệ theo dõi, phân tích dữ liệu trực tuyến và kiểm tra trong tự động hóa công nghiệp, thiết bị kiểm tra và nhận biết đa mục tiêu di động…); vật liệu (các công nghệ chế tạo vật liệu, thép/hợp kim có tính chất đặc biệt, vật liệu nano phục vụ các ứng dụng cấu trúc, vật liệu sản xuất mạch IC…). Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi về rào cản và những việc cần làm để phát triển các công nghệ được lựa chọn và lồng ghép chúng vào hệ thống các nhóm công nghệ.
Nguồn:  Tạp chí Hoạt động khoa học

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả