SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo Việt Nam – Hàn Quốc về công nghệ sinh học và kỹ thuật sinh học năm 2008

Chiều 08/01/2007, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) phối hợp với Hội Sinh học TP.HCM, Ban Chủ nhiệm Chương trình Công nghệ sinh học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Ban Chủ nhiệm Chương trình Công nghệ sinh học thuộc ĐHQG TP.HCM đã tổ chức hội thảo chuyên đề về công nghệ và kỹ thuật sinh học giữa Việt Nam – Hàn Quốc nhân chuyến sang thăm TP.HCM của đoàn KSBB (Hàn Quốc).

Dự hội thảo có 24 giáo sư hàng đầu của Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ sinh học (CNSH) và hơn 150 đại biểu từ Việt Nam. KSBB - Hội công nghệ và kỹ thuật sinh học Hàn Quốc (Korean Society for Biotechnology and Bioengineering, KSBB) hiện đang vận động và xúc tiến việc thành lập một mạng lưới các nhà CNSH châu Á làm đối tác với Hội CNSH ở những nước châu Âu, châu Mỹ nhằm đẩy mạnh sự phát triển CNSH ở các nước châu Á. Hội thảo đánh dấu lần đầu tiên một hiệp hội rất đông các nhà khoa học Hàn Quốc sang thăm TP.HCM và gặp gỡ giao lưu với số đông các nhà khoa học thuộc lĩnh vực CNSH tại Việt Nam.
Chương trình hội thảo gồm 3 phần: xúc tiến việc thành lập mạng lưới các nhà CNSH châu Á; giao lưu hợp tác và trao đổi học thuật giữa các nhà CNSH hàng đầu của hai nước; báo cáo chuyên đề với 7 báo cáo tại chỗ như Biotechnology Program in Vietnam and Ho Chi Minh City (Chương trình Công nghệ sinh học ở Việt Nam và TP.HCM) của PGS.TS Trần Linh Thước, Current status of Biotechnology in Korea (Thực trạng hiện nay về công nghệ sinh học ở Hàn Quốc) của GS. Yoon-Mo Koo, Current status of Asian Biotechnology Directory (Thực trạng hiện nay về công nghệ sinh mua ban quan ao giay dep  học ở châu Á) của GS. Tai Hyun Park, Development of screening methods and investigation for biological active substances from medicinal plants (Sự phát triển của các phương pháp và các nghiên cứu về chất hoạt động sinh vật học từ cấy thuốc) của PGS.TS Hồ Huỳnh Thùy Dương, Algal Biotechnology for Astaxantin Production (Công nghệ sinh học tảo dùng cho sản xuất chất astaxantin) của GS. Choul Gyun Lee…
Ngoài ra, bên ngoài hội trường của hội thảo còn có hơn 30 Poster giới thiệu các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học hai nước như: Establishment of an ELISA method for rapid detection of Salmonella spp. in food (Thiết lập phương pháp ELISA dùng cho việc phát hiện nhanh chất Salmonella trong thực phẩm) – CN. Nguyễn Trí Nhân, Construction of yeast strains producing high concentration of ethanol from tapioca by using various genetic methods (Cấu trúc của men giống sản xuất từ sự tập hợp của ethanol từ bột sắn bằng cách sử dụng các phương pháp gen khác nhau) – GS. Keun Kim, Study on biodegradition of lignin from paper mill wastewater by fungus isolates (Nghiên cứu sự thối rữa của gỗ do vi khuẩn từ quá trình cán mỏng giấy phế thải bởi nấm phân lập) – CN. Đặng Vũ Bích Hạnh, Micribial factory technology for production of biomaterials from biomass (Kỹ thuật tạo vi khuẩn dùng cho sản xuất chất làm bộ phận nhân tạo từ sinh khối) – GS. Jin Ho Seo, Biotechnology of Methylobacterium sp. ( - Công nghệ sinh học trong Methylobacterium sp.) – CN Kiều Phương Nam, Development program of Biotechnology Center of HCM city (Chương trình phát triển của Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM) – TS. Nguyễn Quốc Bình…
Lam Vân