SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo về ứng dụng CNTT vào công tác tài chính kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Nhằm tạo cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm về phương pháp lựa chọn phần mềm kế toán tốt nhất cũng như việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tài chính kế toán, ngày 5&6/6/2008, tại tỉnh Ninh Thuận, Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Công ty CP Misa đã tổ chức hội thảo “Ứng dụng phần mềm kế toán Misa vào quản lý tài chính kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp”.

Tham dự có các đại diện các cơ quan, sở ban ngành, 149 kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp và hơn 70 đơn vị kế toán xã/phường của tỉnh Ninh Thuận. Tại hội thảo, Misa đã giới thiệu 2 sản phẩm phần mềm kế toán, đó là MISA Mimosa 2006 dành cho các đơn vị hành chánh sự nghiệp như sở ban ngành, phòng tài chính, giáo dục… và MISA Bamboo.NET 2008 dành cho kế toán phường/xã. MISA Mimosa 2006 là phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp được cập nhật theo chế độ kế toán mới nhất với nhiều tính năng nổi bật như theo dõi kinh phí theo nhiều chương, nhiều nguồn, nhiều loại khoản trong cùng một cơ sở dữ liệu; tự động hạch toán các bút toán ghi đồng thời (ghi có TK008, 009, 005…), tự động kết chuyển nguồn khi có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách; tự động hạch toán bút toán quyết toán số dư đầu năm hoặc bút toán kết chuyển số dư cuối năm, thiết lập sẵn các nghiệp vụ tự động định khoản... Phần mềm còn có 100 báo cáo kế toán như bảng cân đối tài khoản; tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng; báo cáo thu - chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh; báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định...

MISA Bamboo.NET 2008 được phát triển trên công nghệ .NET của Microsoft với nhiều nhiều tính năng nổi bật như cho phép quản lý chi tiết đến từng quỹ của hoạt động thu chi tiền mặt, cho phép quản lý chi tiết đến từng hoạt động thu chi ngân sách xã, cho phép theo dõi chi tiết các khoản phải thu đến từng hộ dân… Với phần mềm này, toàn bộ các công đoạn của quá trình kế toán xã/phường sẽ được kết hợp chặt chẽ với nhau như: thu chi ngân sách xã, tiền lương, vật tư, tài sản cố định, công cụ dụng cụ và các nghiệp vụ khác... MISA Bamboo.NET 2008 cung cấp hàng trăm báo cáo gồm các báo cáo tài chính, sổ cái, sổ nhật ký, báo cáo thu chi ngân sách xã, báo cáo tiền mặt, tiền gửi, báo cáo phải thu phải trả... phục vụ cho hoạt động của xã/phường. Các sản phẩm này được đánh giá cao tại hội thảo và hứa hẹn mang lại sự phù hợp, hiệu quả cao trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tài chính, kế toán ở các đơn vị hành chính sự nghiệp cũng như xã/phường.

Lam Vân

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả