SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo về an toàn thông tin trong phần mềm ứng dụng

Nhằm giúp các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin hơn trong quá trình lựa chọn, cũng như quan tâm hơn đến các tính năng an ninh trong quá trình phát triển phần mềm, ngày 29/9, tại TP.HCM, Chi hội An toàn thông tin phía Nam (VNISA) kết hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tổ chức hội thảo “An toàn thông tin trong phần mềm ứng dụng”.
Ảnh: LV
Tại hội thảo, các chuyên gia an toàn thông tin đã trình bày về tầm quan trọng của an ninh ứng dụng (các lý do chính về sự chuyển hướng tấn công của tin tặc từ tấn công mạng lên tấn công ứng dụng, tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh ứng dụng); các giải pháp phòng chống ứng dụng bị bẻ khóa (trình bày về quy trình phát triển một phần mềm thương mại và những bước mà kẻ bẻ khóa phần mềm thực hiện, những phương pháp để hạn chế bẻ khóa phần mềm hữu hiệu như sử dụng kỹ thuật chống gỡ rối và chống dịch ngược…); các kỹ thuật gian lận trong trò chơi trực tuyến (giới thiệu các hình thức, công cụ, kỹ thuật gian lận thường gặp như gian lận tốc độ, sửa dữ liệu trong bộ nhớ, sửa mã lệnh, chặn và sửa gói tin trên mạng… và một số giải pháp -  phòng chống gian lận). Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp thảo luận, tọa đàm, trao đổi với các chuyên gia về lĩnh vực rất được quan tâm hiện nay – an toàn thông tin. Các hoạt động này cũng sẽ được VNISA tiếp tục tổ chức trong thời gian tới.
 
Lam Vân 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả