SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo và Khóa Đào tạo giảng viên khu vực về các hệ thống quản lý năng lượng và tiêu chuẩn ISO 50001

Từ ngày 04-08/6/2012, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) chủ trì tổ chức hai sự kiện kế tiếp - Hội thảo và Khóa Đào tạo giảng viên cho các nước đang phát triển trong khu vực Châu Á về “Các hệ thống quản lý năng lượng - Tiêu chuẩn quốc tế ISO 50001”.
  

Hội thảo và Khóa đào tạo này do Cục Kinh tế Liên Bang Thụy Sỹ (SECO) tài trợ thông qua Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) trên cơ sở nhu cầu của Tổng cục TCĐLCL. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Kế hoạch hành động giai đoạn 2011-2015 của ISO để hỗ trợ các nước đang phát triển.
Thành phần tham gia Hội thảo gồm 23 học viên đến từ các nước đang phát triển thuộc khu vực Châu Á và 35 học viên Việt Nam.
Mục tiêu của Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết cho cán bộ của các cơ quan và ngành công nghiệp ở các nước đang phát triển Châu Á về quản lý năng lượng và các tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng, kinh nghiệm thực hành tốt nhất hiện có, ý nghĩa và tác động tiềm năng của các hệ thống quản lý năng lượng nói chung và tiêu chuẩn ISO 50001 nói riêng; Tăng cường năng lực đào tạo về tiêu chuẩn cho cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia; Tạo điều kiện cho cán bộ các quan quản lý nhà nước, chuyên gia của ngành công nghiệp và học viện trong khu vực, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu về quản lý năng lượng và tiêu chuẩn ISO 50001.
Kết thúc Hội thảo này, 23 học viên của các nước trong khu vực và 10 học viên của Việt Nam sẽ tiếp tục được đào tạo thêm 2 ngày (07-08/6/2012) để trở thành giảng viên trong lĩnh vực này.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn năng lượng hóa thạch như than, dầu, khí đốt, trong khi đó nguồn năng lượng này ngày càng cạn kiệt dần. Mặt khác, việc sử dụng nguồn năng lượng hóa thạch nhiều đã thải vào môi trường một lượng khí thải khổng lồ gây ô nhiễm môi trường, gây hiệu ứng nhà kính và làm biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt. Việc sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững đang trở thành thách thức toàn cầu không chỉ đối với các nhà hoạch định chính sách mà còn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao, chi phí năng lượng đang trở thành gánh nặng cho chính doanh nghiệp.
Nguồn:  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả