SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo tập huấn tăng cường công tác nghiệp vụ cho cán bộ đầu mối truyền thông khoa học và công nghệ

Trong hai ngày 26 - 27/7/2012 tại Đà Nẵng, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội thảo tập huấn tăng cường công tác nghiệp vụ cho cán bộ đầu mối truyền thông KH&CN.
  

Tham dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ KH&CN Nghiêm Vũ Khải và hơn 80 đại biểu đại diện cho các Sở KH&CN, Trung tâm Thông tin KH&CN trong cả nước cùng đại diện các cơ quan báo đài tại Đà Nẵng.

Hội thảo nhằm mục đích tăng cường kỹ năng của đội ngũ cán bộ phụ trách truyền thông KH&CN trong việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN đối với sản xuất và đời sống; trong công tác phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để hình thành mạng lưới tuyên truyền KH&CN. Các yêu cầu tập trung tuyên truyền gồm: Những kết quả nghiên cứu, ứng dụng KH&CN; quảng bá, giới thiệu đến đông đảo nhân dân những tiến bộ KH&CN mới, những mô hình, điển hình ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống đem lại hiệu quả phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong nhân dân; thực thi pháp luật về ,  KH&CN một cách hiệu quả, bảo đảm lợi ích người tiêu dùng và toàn xã hội.

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Nghiêm Vũ Khải đã giới thiệu về Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 và những hoạt động truyền thông KH&CN trọng điểm. Theo Thứ trưởng, ngành KH&CN giai đoạn 2011 - 2020 sẽ tập trung phát triển đồng bộ 3 lĩnh vực cơ bản là khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kinh tế và công nghệ với mục tiêu tổng quát đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại nên các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phải gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của trung ương, địa phương và đem lại hiệu quả cao. Vì vậy, công tác truyền thông KH&CN cần phải bám sát thực tế và đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật KH&CN của Đảng và Nhà nước, nêu gương sáng các mô hình phát triển KH&CN trong nhân dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, giới thiệu công nghệ mới, tôn vinh các nhà khoa học có các công trình nghiên cứu có hiệu quả kinh tế xã hội cao…

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến sau khi nghe các chuyên đề về: “Chiến lược, chính sách phát triển KH&CN đến năm 2020 và những hoạt động truyền thông KH&CN trọng tâm”; “Tổng quan về tình hình truyền thông KH&CN tại Việt Nam những năm gần đây”; “Mô hình truyền thông KH&CN tại một số nước phát triển và phương hướng phát triển những năm tiếp theo”; “Mục đích, yêu cầu, nội dung và kỹ năng truyền thông nói chung và truyền thông KHCN nói riêng”; “Mô hình, giải pháp, và kinh nghiệm và đề xuất để triển khai công tác truyền thông KH&CN có hiệu quả của Đà Nẵng”, qua đó có thêm kinh nghiệm trong việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN.
 
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả