SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo quốc tế “Chính sách tạo môi trường hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ”

Ngày 26/11/2010, tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Chính sách tạo môi trường hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ". Tới dự Hội thảo, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có ông Trần Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.


Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN- TS. Mai Hà đã phát biểu khai mạc Hội thảo và chào mừng các đại biểu quốc tế đến từ các quốc gia Pháp, Thái Lan, Ấn Độ, Ukraina, và đại diện các bộ ngành, các viện nghiên cứu, các trường đại học, đại diện các sở khoa học và công nghệ, và các doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong nước đến tham dự Hội thảo.
Qua 3 năm thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động của các tổ chức KH&CN. Nhiều doanh nghiệp KH&CN đã được thành lập mới hoặc được chuyển đổi từ các tổ chức KH&CN tạo nên một loại hình doanh nghiệp mới trước đây chưa từng có ở Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả và chứng minh vai trò động lực của tri thức KH&CN và đổi mới trong xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy, cơ chế chính sách hiện hành chưa thật sự tạo ra môi trường thuận lợi và đầy đủ để khuyến khích và thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp KH&CN.
Các đại biểu tham dự Hội thảo từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu trong nước đã cùng nhau trao đổi về hiện trạng, phân tích các nguyên nhân của những bất cập. Đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN trong thời gian tới. Đặc biệt, sự chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia quốc tế đã làm phong phú thêm các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

QA (Nguồn: Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả