SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo phổ biến tuyên truyền Luật Sở hữu trí tuệ

Từ ngày 10/12/2010 đến 12/12/2010, tại Hải Phòng, Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) - Bộ KH&CN đã tổ chức Hội thảo phổ biến tuyên truyền Luật SHTT.

Hội thảo được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về SHTT một cách sâu rộng cho các cán bộ làm công tác công đoàn tại các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN, góp phần nâng cao nhận thức về SHTT, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức luôn có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về SHTT.
Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung liên quan tới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về SHTT như: Những nội dung cơ bản của Luật SHTT (2005) và Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT (2009); các quy định về khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực SHTT; thực trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo về SHTT tại các cơ quan thực thi; quy trình giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp; quy trình giải quyết tố cáo về sở hữu công nghiệp; đề xuất phương hướng hoàn thiện chính sách thực thi quyền sở hữu công nghiệp bằng biện pháp hành chính; một số nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa vi phạm SHTT và tội phạm hàng giả…
Hội thảo đã kết thúc tốt đẹp và nhận được những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về SHTT đối với các cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Bộ KH&CN.

QA (Nguồn: TT Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả