SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo phổ biến thông tin công nghệ xử lý môi trường huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày 24/9/2011, Cục thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quốc gia phối hợp với Hội phụ nữ Huyện Đông Anh (Hà Nội) tổ chức hội thảo tập huấn phổ biến thông tin về công nghệ xử lý môi trường nông thôn nhằm giới thiệu các công nghệ và kết quả nghiên cứu xử lý môi trường của các viện, trường đại học, công ty cho các doanh nghiệp và bà con nông dân, giúp bà con có những thông tin và giải pháp cần thiết để xử lý môi trường đang bị ô nhiễm.
 

Vấn đề ô nhiễm môi trường đang là mối quan tâm của toàn xã hội, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn do chất thải của các nhà máy, rác thải từ sinh hoạt, chăn nuôi, sự lạm dụng trong sản xuất nông nghiệp như phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật và việc sử dụng phân tươi, nhất là trong sản xuất các loại rau gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khoẻ con người.
Những năm qua, Huyện Đông Anh không những là huyện đô thị hóa cao mà còn triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm của Trung ương và Thành phố, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, một số dự án đã làm ảnh hưởng đến mương tưới tiêu phục vụ sản xuất. Đồng thời sự đô thị hóa nhanh trong khi chưa kịp quy hoạch cơ sở hạ tầng đúng tiêu chuẩn, mạnh ai người ấy xả thải, từ nước, rác, khí không theo quy hoạch và quy định của môi trường đã làm cho môi trường bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.
Hội thảo là cơ hội tốt để cho bà con thấy được ô nhiễm môi trường đang dần hủy hoại không khí và nguồn nước trong sạch của huyện mình, xã mình, đồng thời nâng cao ý thức quản lý xả thải của người dân để giữ gìn môi trường cho cuộc sống tươi đẹp hơn.
Nguồn:  Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả