SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo Nghiệp vụ Pháp chế cho cán bộ, công chức Bộ Khoa học và Công nghệ thời kỳ hội nhập

Trong hai ngày 15-16/11/2011, tại Trung tâm Hội thảo Khoa học Đồ Sơn (Hải Phòng), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội thảo Nghiệp vụ Pháp chế cho cán bộ, công chức Bộ KH&CN thời kỳ hội nhập. Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Đoàn Năng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; TS. Cấn Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; đại diện Bộ Tư pháp, Dự án STAR Plus của tổ chức USAID (Hoa Kỳ) và 30 cán bộ, công chức từ các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN.
 

Sau phát biểu khai mạc, PGS.TS Đoàn Năng đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định 55), những điểm mới của Nghị định 55 so với Nghị định 122/2004/NĐ-CP đã hết hiệu lực.
Tại Hội thảo, ThS Đỗ Hồng Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế đã giới thiệu về Quy trình, thủ tục soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, KH&CN và giới thiệu nội dung của Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ KH&CN. ThS Nguyễn Phú Thành, Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức (Văn phòng Bộ KH&CN) đã hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, văn bản quy phạm pháp luật theo các quy định hiện hành (Nghị định 09/2010/NĐ-CP, Thông tư liên tịch 55/2005/TT-VPCP-BNV và Thông tư 01/2011/TT-BNV…). ThS Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế đã báo cáo về tình hình, thực trạng triển khai thực hiện chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ KH&CN.
Các đại biểu tham gia đã sôi nổi thảo luận về các nội dung của chương trình Hội thảo, đặc biệt là về việc thực hiện chương trình xây dựng pháp luật, tổ chức pháp chế của các đơn vị trực thuộc Bộ, khó khăn trong công tác pháp chế và chế độ, chính sách dành cho những người làm công tác pháp chế.
Nguồn:  Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả