SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo khu vực về xây dựng các quy định an toàn hạt nhân

Tham dự Hội thảo có chuyên gia IAEA và đại biểu đến từ các nước: Brazil, Pakistan, Bangladesh, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Mục đích của Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia quốc tế nhằm giúp các quốc gia thành viên nâng cao năng lực xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về an toàn hạt nhân theo các yêu cầu, hướng dẫn của IAEA.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Cục trưởng Lê Quang Hiệp đã bày tỏ cảm ơn đến hỗ trợ của IAEA cho các nước thành viên nói chung và Việt Nam nói riêng qua các Dự án hỗ trợ kỹ thuật. Phó Cục trưởng Lê Quang Hiệp cũng nhận định sự cần thiết của việc xây dựng các quy định an toàn hạt nhân và Hội thảo này là cơ hội tốt cho Việt Nam trong trao đổi thông tin cũng như nhận được nhiều chia sẻ kinh nghiệm từ các nước trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về an toàn hạt nhân.

Dự án RAS/9/061 “Tăng cường năng lực các cơ quan pháp quy hạt nhân trong khu vực và văn hóa an toàn” nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên tăng cường năng lực cho cơ quan pháp quy và nâng cao văn hóa an toàn.
Nguồn: truyenthongkhoahoc.vn

Các tin khác: