SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo khu vực về Tra cứu thông tin sáng chế

Ngày 03/8/2010 tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Văn phòng Sáng chế Châu Âu (EPO) tổ chức Hội thảo khu vực về tra cứu thông tin sáng chế và phân loại. Tham dự và chủ trì hội thảo có TS. Phạm Phi Anh - Phó Cục trưởng Cục SHTT; Ông Nicholas Koernig- Trưởng văn phòng châu Á- Văn phòng Sáng chế châu Âu và đại điện các nước ASEAN bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan.
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ (KH&CN), số lượng đơn sáng chế nộp cho các văn phòng sáng chế đã được gia tăng đáng kể ở cấp quốc gia và quốc tế là nguyên nhân gây ra thách thức lớn liên quan đến sự tồn đọng trong việc ứng dụng bằng sáng chế.
Trong những năm qua, EPO đã nỗ lực thực hiện một số dự án để hỗ trợ các nước thành viên ASEAN đạt được mục tiêu trong các lĩnh vực sáng chế. Chẳng hạn như Dự án ECAP I, ECAP II “Dự án tài trợ cho ASEAN về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ” trong quá khứ và bao gồm các hoạt động của ECAP III trong thời gian tới .
EPO cũng hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các văn phòng cấp bằng sáng chế ASEAN thông qua các chương trình hội thảo, giúp họ nâng cao kiến thức và kinh nghiệm của người giám định  sáng chế của họ.
Hội thảo khu vực lần này là một nỗ lớn của EPO để  hỗ trợ các nước thành viên ASEAN trong khu vục tìm kiếm và phân loại  sáng chế.
Ông Phạm Phi Anh - Cục Phó Cục SHTT nhấn mạnh việc hợp tác giữa ASEAN và EPO trong lĩnh vực SHTT nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực  sáng chế nói riêng sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần thiết yếu đến sự phát triển của tất cả cơ quan SHTT. Đây sẽ là một cơ hội tốt cho những người giám định  sáng chế ASEAN tìm hiểu và chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm và phân loại  sáng chế giữa họ với các chuyên gia châu Âu.

QA (Bộ KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả