SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo khoa học về kinh nghiệm đánh giá khoa học và công nghệ của Trung Quốc

Ngày 16/9/2010, Viện Đánh giá Khoa học và Định giá công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội thảo “Đánh giá chương trình KH&CN: kinh nghiệm của Trung Quốc và những gợi ý cho Việt Nam”, tại trụ sở Bộ KH&CN. Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN Nguyễn Quân đến tham dự và phát biểu tại Hội thảo.

Hoạt động đánh giá trong KH&CN có vai trò quan trọng và là vấn đề luôn được quan tâm. Mục đích của Hội thảo nhằm học hỏi những kinh nghiệm của Trung Quốc trong hoạt động đánh giá KH&CN.
Hội thảo tập trung lắng nghe các báo cáo: Đánh giá nghiên cứu R&D (nghiên cứu và triển khai) do nhà nước tài trợ tại Trung Quốc, do GS FangYan- Phó Giám đốc Trung tâm Đánh giá Quốc gia Trung Quốc trình bày; Đánh giá chương trình công nghệ cao quốc gia (chương trình 863) do PGS.TS.TiaDelu MrliZhiyong - Phòng Đánh giá chương trình- báo cáo; Thẩm định kinh phí các dự án thuộc chương trình Khoa học và Công nghệ quốc gia do Kỹ sư chính MS. Zhang Qian trình bày; Thử nghiệm phương pháp đánh giá của Trung Quốc trong điều kiện Việt Nam, ví dụ đối với Chương trình KC 05 giai đoạn 2001 – 2005 do đại diện nhóm nghiên cứu (VISTEC) báo cáo.
Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự có những tham luận, trao đổi trực tiếp xung quanh các nội dung được báo cáo.

QA (Bộ KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả