SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo khoa học về kịch bản cho chiến lược phát triển khoa học và công nghệ

Trong hai ngày 22- 23/9/2010 tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), được sự tài trợ của Tổ chức phát triển công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO) đã tổ chức hội thảo khoa học về kịch bản cho chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam đến năm 2020.

Khai mạc Hội thảo có TS. Mai Hà - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN; bà Pilar Rodríguez Ruiz đại diện UNIDO tại Hà Nội.
Chương trình phát triển chiến lược Khoa học, công nghệ và đổi mới (STI) giai đoạn 2010-2020 của Việt Nam đang được triển khai xây dựng. Chiến lược này sẽ được lồng ghép vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010- 2020 và đưa ra các mục tiêu phát triển lớn hơn cho đất nước mà trong đó các tiến bộ trong hệ thống STI sẽ mang lại những đóng góp tích cực. Ngoài những điểm nhấn đang được đặt vào hoạt động đổi mới như là những yếu tố trọng tâm trong chiến lược STI, việc tăng cường vị thế của Việt Nam trong các công nghệ mũi nhọn (được thể hiện trong Luật Công nghệ cao) sẽ được bổ sung các nỗ lực to lớn nhằm đảm bảo việc ứng dụng và khai thác tri thức KH&CN có hiệu quả.
Khách mời tham dự Hội thảo là các chuyên gia làm việc trong các lĩnh vực liên quan tới STI như các cơ quan chính sách công, các ủy ban khoa học, các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) nhà nước và tư nhân, các trường đại học, các xí nghiệp đổi mới, các công viên công nghệ, ban quản lý các khu công nghệ,…
Giáo sư José Miguel Fernández-Guell, Đại học Bách Khoa Madrid - chuyên gia của UNIDO trình bày về thiết kế các phương án kịch bản, trao đổi về các yếu tố dẫn động kịch bản; lựa chọn các trục kịch bản; xây dựng 4 kịch bản cho ngưỡng 2020. Sau đó các chuyên gia chia thành 4 nhóm và làm việc liên tục trong 2 ngày để phân tích và phát triển các kịch bản ở mức có thể đạt được cho KH&CN Việt Nam đến năm 2020.
Hội thảo này nằm trong khuôn khổ Dự án hợp tác Tư vấn Chính sách về Chiến lược KH&CN và Đổi mới giai đoạn 2011-2020 và triển khai Luật Công nghệ cao do UNIDO tài trợ.

QA (Bộ KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả