SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo khoa học quốc tế “Hóa học các vật liệu khung cơ – kim và các vật liệu liên quan”

Từ ngày 19 đến 21/3/2011, tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế về “Hóa học các vật liệu khung cơ – kim và các vật liệu liên quan” do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học California, Los Angeles (UCLA) đồng tổ chức. Đây là hội thảo lớn nhất về lĩnh vực này tại Việt Nam, quy tụ nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới. Đặc biệt, GS Omar Yaghi từ UCLA – nhà khoa học nổi tiếng thế giới sẽ trực tiếp trình bày về vật liệu khung cơ kim (MOF) và triển vọng của vật liệu này.
Hội thảo lần này được tổ chức theo sáng kiến của GS Yaghi sẽ không chỉ tạo cơ hội để các nhà khoa học, sinh viên Việt Nam tiếp xúc với các nhà khoa học hàng đầu thế giới mà còn là dịp để thông báo với cộng đồng khoa học thế giới về sự ra đời của Trung tâm MANAR Việt Nam – một mô hình hợp tác nghiên cứu mới giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và UCLA.
Vật liệu MOF là vật liệu có độ xốp cao được tạo thành khi các ligand carboxylat hữu cơ gắn kết với các cluster kim loại tạo ra cấu trúc khung không gian ba chiều với những lỗ xốp có kích thước ổn định.
MOF được xem như những vật liệu của tương lai có khả năng tạo nên những thay đổi mang tính cách mạng đối với những lĩnh vực quan trọng như năng lượng, bảo vệ môi trường, y tế.
 
TN (Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả