SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo khoa học “Hợp tác nghiên cứu, phát triển hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ”

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), căn cứ kế hoạch hợp tác nghiên cứu của nhiệm vụ Nghị định thư hợp tác với Hungary, ngày 25/11/2010, Trung tâm Tin học, Bộ KH&CN tổ chức Hội thảo khoa học “Hợp tác nghiên cứu, phát triển hệ thống dịch vụ công (DVC) trực tuyến trong lĩnh vực KH&CN”.

Tới dự Hội thảo có các chuyên gia từ Hungary, Bộ Công thương, Ban Cơ yếu Chính phủ; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN và các thành viên tham gia nhiệm vụ hợp tác theo Nghị định thư.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo của Trung tâm Tin học về tình hình thực hiện nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu và phát triển DVC trực tuyến trong lĩnh vực KH&CN; báo cáo hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và của Đảng liên quan tới hệ thống chứng thực chữ ký số phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị của Ban Cơ yếu Chính phủ; tổng quan về triển khai DVC trực tuyến của bộ Công Thương; Chính phủ điện tử và Hệ thống DVC trực tuyến của Hungary.
Hiện nay, xây dựng dịch vụ công trực tuyến đã được xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của nước ta, đặc biệt là hướng tới Chính phủ điện tử. Để thúc đẩy phát triển KH&CN thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, Bộ KH&CN đã và đang rất quan tâm đến việc phát triển các dịch vụ công trong lĩnh vực KH&CN để phục vụ người dân, doanh nghiệp, các tổ chức KH&CN và cá nhân ngày càng tốt hơn. Năm 2008, Bộ KH&CN đã giao cho Trung tâm Tin học chủ trì thực hiện nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư với Hungary về nghiên cứu xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực KH&CN.
Hội thảo khoa học này là một cơ hội tốt để các chuyên gia Việt Nam và chuyên gia Hungary trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin; cơ hội và thách thức trong việc xây dựng, phát triển và khai thác DVC trực tuyến.

QA (Nguồn: Trung tâm Tin học, Bộ KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả