SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo khoa học “Các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh cho các ứng dụng Web của Bộ Khoa học và Công nghệ”

Ngày 14/6/2012, tại Hà Nội, Trung tâm Tin học - Bộ Khoa học và Công nghệ (TTTH) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh cho các ứng dụng Web của Bộ Khoa học và Công nghệ”.
 

Tham gia Hội thảo có: Ông Bùi Đắc Phúc, Phó Giám đốc TTTH; các cán bộ quản trị mạng, quản trị website đại diện cho các đơn vị có hạ tầng Công nghệ thông tin (CNTT) hoặc có các cổng/trang thông tin điện tử trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); các chuyên gia CNTT đến từ một số tổ chức, công ty có uy tín trong lĩnh vực bảo mật như: Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), Tập đoàn Trend Micro, Công ty cổ phần phát triển phần mềm và hỗ trợ công nghệ (MISOFT), ...

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe một số báo cáo tham luận về các giải pháp, biện pháp kỹ thuật được sử dụng để đảm bảo an toàn an ninh thông tin (ATANTT) cho Hạ tầng CNTT nói chung và cho các cổng/trang thông tin điện tử nói riêng tại Bộ KH&CN. Theo ông Hoàng Minh Tuấn, Trưởng phòng Mạng - TTTH, việc tối ưu hóa hệ thống mạng và các máy chủ với các trang thiết bị sẵn có để hạn chế tin tặc tấn công leo thang vào Hạ tầng CNTT của Bộ KH&CN là rất cấp bách, cần có sự quan tâm kịp thời hơn nữa của các cấp lãnh đạo. Các chuyên gia CNTT cũng đã trình bày và chia sẻ những kinh nghiệm về việc ngăn chặn tấn công APT (Advanced Persistent Threats); các biện pháp kỹ thuật đảm bảo ATANTT cho cổng/trang thông tin điện tử; giải pháp bảo vệ môi trường ứng dụng Web theo chiều sâu và các giải pháp bảo mật cho môi trường ảo hóa,...

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đặt nhiều câu hỏi đối với các chuyên gia CNTT liên quan đến việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình duy trì, vận hành Hạ tầng CNTT nhằm đảm bảo ATANTT cho các cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị mình.
Phát biểu tại Hội thảo, ông Bùi Đắc Phúc khẳng định: Vấn đề đảm bảo ATANTT cho Hạ tầng CNTT nói chung và cho các ứng dụng Web nói riêng luôn là một vấn đề rất quan trọng và phức tạp. Trong thời gian qua, TTTH luôn ý thức và chủ động đề xuất nghiên cứu các vấn đề liên quan đến ATANTT để đảm bảo sự bền vững trong việc thúc đẩy ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý Nhà nước tại Bộ KH&CN. Hội thảo là cơ hội rất tốt để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm quý báu giữa các cán bộ quản trị mạng, quản trị website của các đơn vị và các chuyên gia CNTT trong lĩnh vực bảo mật. Hội thảo cũng giúp các nhà quản lý ý thức hơn nữa về tầm quan trọng của công tác đảm bảo ATANTT, qua đó nâng cao sự quan tâm và đầu tư đúng mực hơn cho công tác này.
 
Nguồn:  Trung tâm Tin học - Bộ Khoa học và Công nghệ

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả