SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo Kết nối cung và cầu công nghệ qua cổng chuyển giao công nghệ Nam – Nam

Ngày 5/8/2009, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo về Kết nối cung và cầu công nghệ qua cổng chuyển giao công nghệ Nam – Nam(SS - Gate). Ông Tạ Bá Hưng, Giám đốc Trung tâm đại diện cho bên Việt Nam tham gia và chủ trì Hội thảo, đại diện phía UNDP có ông Tatsuo Fujimura, cố vấn cao cấp của UNDP.

Nội dung chính của Hội thảo là giới thiệu Hệ thống Cổng chuyển giao công nghệ Nam – Nam (SS - Gate). Đây là hệ thống trao đổi công nghệ và tài sản toàn cầu. Mục tiêu chính của SS – Gate là cung cấp một nền tảng bền vững và toàn cầu để tạo điều kiện cho việc trao đổi công nghệ, tài sản, dịch vụ và các nguồn lực tài chính theo định hướng thị trường giữa khu vực tư nhân, nhà nước và xã hội để thúc đẩy mức tăng trưởng của các nước ở phương Nam, trọng tâm là các nước đang phát triển.

SS – Gate có 4 hướng hoạt động chính: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi tài sản, công nghệ, nguồn lực tài chính giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Phương Nam; Thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo; Phát triển nhân lực, trao đổi đầu tư; Tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi công nghệ về biến đổi khí hậu toàn cầu.

Ngoài ra, UNDP cũng đưa ra những hỗ trợ của SS – Gate vào việc phát triển kinh doanh của các đơn vị; Hướng dẫn áp dụng cách thức chào bán qua công nghệ qua SS – Gate.

Trong nhiều năm qua, tổ chức UNDP đã giúp rất nhiều nước trong đó có Việt Nam tiếp cận với các nguồn công nghệ thông qua các dự án đầu tư. Theo đánh giá của ông Tạ Bá Hưng - Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia: Cách tiếp cận của SS – Gate cũng tương đối phù hợp với Việt Nam nên SS – Gate sẽ giúp Việt Nam nâng cao việc chuyển giao công nghệ.
 
OV (theo Bộ KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả