SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo Hiện trạng, triển vọng và chính sách thúc đẩy ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong y tế

Ngày 09/3/2012, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Cục Năng lượng nguyên tử (NLNT) phối hợp với Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội thảo “Hiện trạng, triển vọng và chính sách thúc đẩy ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong y tế”.
 

Ngày 03/01/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 01/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020. Để triển khai Chiến lược, ngày 24/6/2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020, trong đó nêu rõ mục tiêu ứng dụng rộng rãi, an toàn, hiệu quả bức xạ trong lĩnh vực y tế, nhằm đảm bảo tỷ lệ dân số được chẩn đoán và điều trị bằng y học hạt nhân, xạ trị và điện quang theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.
Ngày 04/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1958/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong y tế đến năm 2020, trong đó nêu rõ các nội dung về phát triển y học hạt nhân, xạ trị, điện quang, xây dựng hệ thống ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân, đảm bảo khả năng cung cấp các đồng vị phóng xạ và dược chất phóng xạ,… đồng thời đưa ra lộ trình và các giải pháp thực hiện.
Phát biểu tại Hội thảo, TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục NLNT cho biết, để góp phần thúc đẩy ứng dụng bức xạ trong y tế phát triển một cách hiệu quả, an toàn, Bộ KH&CN đã giao cho Cục NLNT thực hiện đề án đánh giá các hoạt động trong lĩnh vực y học hạt nhân và xạ trị ở một số bệnh viện lớn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Trong khuôn khổ đề án, Hội thảo “Hiện trạng, triển vọng và chính sách thúc đẩy ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong y tế” được tổ chức là cơ hội để các nhà quản lý của Bộ KH&CN, Bộ Y tế, các bệnh viện, các cơ quan liên quan và các chuyên gia trình bày và thảo luận về hiện trạng, triển vọng và cơ chế, chính sách phát triển hiệu quả, an toàn ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong y tế giai đoạn đến năm 2020.
Trong những năm gần đây, việc đầu tư đúng đắn của Nhà nước kết hợp với chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, nhiều thiết bị hiện đại ứng dụng kỹ thuật hạt nhân đã được trang bị ở một số bệnh viện trong cả nước, góp phần nâng cao hiệu quả khám và chữa bệnh. Tại Hội thảo lần này, các báo cáo sẽ không đề cập nhiều đến ưu điểm của các thiết bị hiện đại và thành tích đã đạt được mà chủ yếu tập trung vào phân tích những khó khăn, vướng mắc thực tế và đưa ra những giải pháp, cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong y tế phát triển một cách hiệu quả, bền vững, góp phần tích cực vào việc triển khai Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong y tế đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả