SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo Dự án Luật KH&CN (sửa đổi)

Ngày 16/5, tại Hà Nội, Bộ KH&CN phối hợp với Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường Quốc Hội đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến của các nhà khoa học đối với Dự án Luật KH&CN( sửa đổi). Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân và Chủ nhiệm UB KHCN&MT Quốc hội Phan Xuân Dũng chủ trì Hội thảo.
 

Tham dự Hội thảo có hơn 20 nhà khoa học, các đại biểu đại diện cho Bộ KH&CN, UB KHCN&MT Quốc hội, VPQH, VPCP, Bộ Tư pháp và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.
Các nhà khoa học đều nhất trí khẳng định Luật KH&CN hiện hành cần được sửa đổi cơ bản và toàn diện; tiếp tục khẳng định phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững; khắc phục những bất cập, hạn chế của Luật KH&CN hiện hành, tạo cơ sở pháp lý tốt nhất cho sự phát triển KH&CN đáp ứng kịp thới các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.
Các ý kiến tập trung vào các vấn đề như: bảo đảm xây dựng tổ chức KH&CN, cơ chế quản lý và hoạt động KH&CN phù hợp với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, giải phóng sức sáng tạo của các nhà KH&CN; xác định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN có hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với sản xuất, kinh doanh, xã hội hoá mạnh mẽ hoạt động KH&CN, bảo đảm cho doanh nghiệp trở thành trung tâm của hoạt động đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ; chế độ, chính sách  đào tạo và sử dụng nhân lực KH&CN; sự phù hợp của cơ chế tài chính, tín dụng với đặc thù và tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN; cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển KH&CN; phát triển thị trường KH&CN, tôn vinh và giải thưởng KH&CN; trách nhiệm quản lý nhà nước về  KH&CN…
Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân chia sẻ và cảm ơn các nhà khoa học đã đóng góp rất nhiều ý kiến quý báu, sâu sắc cho Dự án Luật KH&CN (sửa đổi), góp phần giúp Ban soạn thảo tiếp tục nâng cao chất lượng của Dự án.

Dự án Luật KH&CN (sửa đổi) dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp cuối năm 2012 và thông qua vào giữa năm 2013.
Dự án Luật KH&CN (sửa đổi) gồm 79 điều, được chia thành 8 chương. So với Luật KH&CN hiện hành, dự thảo Luật KH&CN (sửa đổi) đã bỏ 13/59 điều, giữ nguyên 8/59 và sửa đổi 38/59 điều, đồng thời bổ sung 33 điều mớ
i.
Nguồn: Truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả