SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo đóng góp ý kiến hệ cơ sở dữ liệu sức khỏe môi trường quốc gia

Nghiên cứu và xây dựng hệ cơ sở dữ liệu sức khỏe môi trường quốc gia (CSDL SKMTQG) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của dự án “Điều tra, thống kê và đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới sức khoẻ cộng đồng và đề xuất các giải pháp giảm thiểu và khuyến cáo tới cộng đồng” do Tổng cục môi trường quản lý, Trung tâm tư vấn và công nghệ môi trường thực hiện.
Dự án được xây dựng trong 3 năm (2006-2008).
Để hoàn thiện CSDL SKMTQG, Trung tâm tư vấn và công nghệ môi trường, tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến cho CSDL SKMTQG vào ngày 12/12 tại khách sạn Bông Sen, TP.HCM.
Hiện nay, việc giám sát về sức khỏe môi trường ở Việt Nam chưa có sự thống nhất trong quản lý; đánh giá rủi ro sức khỏe; thể chế về việc lưu giữ, chia sẻ thông tin nên gây nhiều khó khăn cho việc tiếp cận và tập hợp thông tin. Theo PGS.TS. Bùi Cách Tuyến, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Môi trường, CSDL SKMTQG sẽ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về sức khỏe môi trường (SKMT), theo dõi đánh giá các biến động liên quan đến SKMT, quản lý thông tin và chia sẻ dữ liệu về SKMT một cách hiệu quả. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về SKMT.
Tại hội thảo, một loạt câu hỏi, ý kiến của các đại biểu đều tập trung đến vấn đề bất cập liên quan đến việc thực hiện dự án như: mối quan hệ, cách phối hợp giữa ngành y tế và môi trường; cách thức triển khai dự án...
Sau khi dự án được hoàn thiện, Tổng cục môi trường sẽ tiến hành nghiệm thu.
Được biết, trong 3 năm đầu thực hiện thử nghiệm tại 2 tỉnh Nam Định và Phú Thọ, CSDL SKMTQG đã cho kết quả khả quan. Dự kiến trong năm 2009, sẽ áp dụng rộng rãi tại các tỉnh thành phố trên cả nước.
Bích Hằng

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả