SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo Chính sách đầu tư của Nhà nước đối với hoạt động thư viện

Hội thảo do Vụ Thư viện - Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, tổ chức tại Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh ngày 01/10/2012 với sự tham gia của trên 40 đại biểu từ các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động thư viện và thông tin, từ các thư viện công cộng của nhiều địa phương, các thư viện, trung tâm thông tin của viện nghiên cứu và trường đại học.
  

Tham dự Hội thảo có: bà Vũ Dương Thuý Ngà, Phó vụ trưởng Vụ Thư viện; ông Lê Duy Khánh, Phó Vụ trưởng - Phó Giám đốc Cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; ông Cao Minh Kiểm - Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (Bộ KH&CN); bà Phan Thị Kim Dung - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, bà Vũ Dương Thuý Ngà, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện khẳng định Đảng và Nhà nước rất quan tâm đầu tư cho phát triển công tác thư viện, tuy nhiên nhiều chính sách về đầu tư phát triển hoạt động thư viện ban hành trước đây đã không còn phù hợp với tình hình mới. Những ý kiến tại Hội thảo sẽ được nghiên cứu, tham khảo làm cơ sở cho xây dựng những chính sách mới về đầu tư, phát triển thư viện.

Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, bà Phan Thị Kim Dung, đã kiến nghị Nhà nước cần sớm ban hành Luật Thư viện, tạo hành lang pháp lý mạnh hơn cho phát triển công tác thư viện, đáp ứng nhu cầu phục vụ học tập suốt đời của nhân dân và hội nhập quốc tế. Đặc biệt cần có những chế tài mạnh hơn về nộp lưu chiểu các xuất bản phẩm của Việt Nam.

Phát biểu kết luận Hội thảo, bà Vũ Dương Thuý Ngà đã cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (ví dụ như các văn bản về định mức nghiệp vụ, kinh phí tối thiểu, bản quyền...) để tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho hoạt động nghiệp vụ; đề xuất xây dựng một văn bản mới thay thế Thông tư liên bộ 97-TTLBB/VHTTTTDL-TC ngày 15/06/1990 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của Nhà nước đối với thư viện công cộng; xây dựng và ban hành những tiêu chuẩn nghiệp vụ cho hoạt động thư viện.
 
Nguồn:  NASATI

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả