SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo APEC về Phụ nữ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM)

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp (SOM2) APEC 2017, trong các ngày 14-15/5/2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội diễn ra Hội thảo về Phụ nữ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) với chủ đề “Xây dựng lộ trình cho phụ nữ và trẻ em gái - Giải mã con đường đi đến thành công”.

Tham dự Hội thảo có các đại biểu thuộc Nhóm Cơ chế Đối tác Chính sách Khoa học Công nghệ và Đổi mới APEC (PPSTI), Nhóm Đối tác Chính sách Phụ nữ và Kinh tế APEC (PPWE), các đại biểu đến từ các cơ quan quản lý khoa học và giáo dục trong lĩnh vực STEM, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp của các nền kinh tế thành viên APEC.

Hội thảo lần này là cơ hội để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về các hướng ưu tiên, các giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên APEC nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái vào các lĩnh vực STEM. 

Trong ngày đầu tiên của Hội thảo, nhiều nội dung được các đại biểu quan tâm, thảo luận sôi nổi như: khuôn khổ và xu hướng khuyến khích phát triển môi trường, giáo dục, việc làm và doanh nghiệp (4E’s) trong khu vực APEC; triển vọng phát triển STEM; vấn đề thu hẹp khoảng cách về giới trong giáo dục STEM và tăng cường lực lượng lao động trong tương lai; biện pháp thúc đẩy sự tham gia của học viên vào các chương trình giáo dục STEM; những thách thức đối với doanh nhân nữ trong lĩnh vực STEM và vấn đề tăng cường sự tham gia của doanh nhân nữ vào lĩnh vực STEM thông qua việc xây dựng mạng lưới, tạo điều kiện tiếp cận thị trường và tài chính trong khu vực APEC, v.v.

Trong ngày làm việc tiếp theo, Hội thảo sẽ có phiên kết nối với Chương trình Nghiên cứu và Công nghệ APEC 2017 (ART 2017) - một nội dung trong khuôn khổ hoạt động của Nhóm Cơ chế Đối tác Chính sách Khoa học Công nghệ và Đổi mới APEC (PPSTI) nhằm tăng cường mở rộng mạng lưới, trao đổi thông tin, nghiên cứu và đề xuất các nội dung hợp, hướng tới mục tiêu thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực STEM, liên kết và đổi mới trong khu vực Châu Á  - Thái Bình Dương.

Nguồn: most.gov.vn
 

Các tin khác: