SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo “Xây dựng chương trình đào tạo an ninh nguồn phóng xạ”

Sáng ngày 17/01/2011, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân (ATBXHN) Ngô Đặng Nhân đã khai mạc Hội thảo “Xây dựng chương trình đào tạo an ninh nguồn phóng xạ”. Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam với Úc và Hoa Kỳ theo dự án “Đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ trong khu vực” (RSRS).

Tham dự hội thảo có các chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ thực thể và quản lý an ninh nguồn phóng xạ của Tổ chức Khoa học và Công nghệ hạt nhân Úc (ANSTO) và Cơ quan an ninh hạt nhân quốc gia Hoa Kỳ (NNSA, USDOE), đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh và cán bộ của Cục.
Trong thời gian qua, thông qua dự án “Đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ trong khu vực”, đã triển khai một loạt các khóa tập huấn, chương trình đào tạo và hội nghị, hội thảo trong nước cũng như khu vực trong lĩnh vực đảm bảo và tăng cường an ninh nguồn phóng xạ có hoạt độ cao tại Việt Nam. Những hoạt động hợp tác này thực sự đã đóng góp một phần thiết thực vào việc nâng cao nhận thức về đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ đối với các cán bộ làm việc tại các cơ sở bức xạ cũng như tăng cường năng lực kỹ thuật trong quản lý nhà nước về vấn đề này.
Tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác trên nhằm xây dựng chương trình đào tạo thống nhất về an ninh nguồn phóng xạ cho các cơ sở bức xạ trong cả nước, hội thảo “Xây dựng chương trình đào tạo an ninh nguồn phóng xạ” này là cơ hội để các đại biểu tham dự cùng với các chuyên gia Úc và Hoa Kỳ rà soát lại các bài giảng, đánh giá nhu cầu đào tạo tại một số cơ sở bức xạ cụ thể để từ đó có thể góp phần xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo, bài giảng phục vụ công tác giảng dạy sau này.

QA (Nguồn: Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả