SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo “Tổ chức và hoạt động của cơ quan thông tin Khoa học và Công nghệ địa phương”

Ngày 03/12/2010, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo “Tổ chức và hoạt động của cơ quan thông tin KH&CN địa phương”. Tham dự Hội thảo có TS. Tạ Bá Hưng, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, cùng đại diện các cơ quan thông tin KH&CN địa phương.

Trong suốt quá trình phát triển, hoạt động thông tin KH&CN ở nước ta luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo. Cho đến nay, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hoá chính sách phát triển của hoạt động thông tin KH&CN. Cục Thông tin KH&CN Quốc gia có chức năng giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, thư viện, thống kê KH&CN, tăng cường chỉ đạo các về các mặt hoạt động để hệ thống thông tin KH&CN trên toàn quốc phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội nói chung và KH&CN nói riêng. Trong hệ thống thông tin KH&CN ở nước ta, các tổ chức thông tin KH&CN ở địa phương trải khắp trong cả nước. Lợi thế quan trọng của các cơ quan thông tin KH&CN địa phương là có đối tượng người dùng phong phú, sát với thực tế. Địa phương cũng chính là nơi hình thành nhiều nguồn tin KH&CN nội sinh, phản ánh sát thực cuộc sống ở cơ sở cũng như kết quả ứng dụng tiến bộ KH&CN trong hầu hết các lĩnh vực. Do đó, địa phương rất cần được tăng cường công tác thông tin KH&CN một cách toàn diện, bài bản và liên tục. Đến nay, trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có 37 trung tâm thông tin, 16 phòng thông tin; có 10 sở KH&CN chưa có đơn vị thông tin KH&CN độc lập. Hiện tại, hầu hết các đơn vị thông tin KH&CN địa phương đều hoạt động theo mô hình Thông tin + Tư liệu + Tin học. Đây được coi là mô hình phù hợp, vì hoạt động thông tin phải luôn bao gồm cả tư liệu, thư viện và cần có sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ thông tin.
Hội thảo được tổ chức là một dịp tốt để các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức hoạt động thông tin KH&CN ở địa phương; những khó khăn mà các đơn vị gặp phải, đặc biệt là triển khai thông tin phục vụ doanh nghiệp ở địa phương, thông tin thống kê KH&CN (một nhiệm vụ mới, có vai trò quan trọng trong xây dựng và hoạch định chính sách, dự báo KH&CN), vấn đề nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất, tiềm lực thông tin… từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác này. Vấn đề phát triển nguồn tin gì ở mỗi địa phương và tạo lập mạng lưới liên kết mắt xích của hoạt động thông tin KH&CN thế nào cho có hiệu quả, tránh phân tán, cũng được các đại biểu tập trung bàn thảo.

QA (Nguồn: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả