SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo “Thực trạng khai thác sáng chế và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam”

Ngày 30/11/2016, tại Hà Nội, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp với Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ tổ chức Hội thảo Thực trạng khai thác sáng chế và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam nhằm thảo luận về các kết quả nghiên cứu và gợi ý chính sách liên quan đến chủ đề này.

Tham dự Hội thảo có Ông Trần Việt Thanh – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, GS. Hoàng Văn Phong - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và các cán bộ đến từ các cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý về sở hữu trí tuệ/công nghệ/chính sách…

Ông Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc

Tại Hội thảo, Ông Nguyễn Hữu Cẩn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học sở hữu trí tuệ đã trình bày nghiên cứu thực trạng sử dụng sáng chế trong một số ngành công nghiệp ở Việt Nam, trong đó có nêu phương pháp, kết quả đánh giá mức độ sử dụng sáng chế trong các ngành công nghiệp của Việt Nam và một số gợi ý chính sách phát triển sáng chế nói riêng và các ngành công nghiệp sử dụng sáng chế nói chung.

Ông Nguyễn Hữu Xuyên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ đã trình bày nghiên cứu thúc đẩy liên kết, hợp tác, khai thác sáng chế trong ngành sản xuất có lợi thế cạnh tranh tại Việt Nam, trong đó có kết quả khảo sát tại Việt Nam về hoạt động khai thác sáng chế trong một số ngành có lợi thế cạnh tranh và những giải pháp liên kết, hợp tác khai thác sáng chế trong các ngành này.

Ông Trịnh Minh Tâm, Phó Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ đã trình bày nghiên cứu đánh giá năng lực đổi mới công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có giới thiệu một số phương pháp đánh giá năng lực đổi mới công nghệ của doanh nghiệp và kết quả ứng dụng các phương pháp đó để đánh giá thí điểm năng lực đổi mới công nghệ của một số doanh nghiệp Việt Nam.

Toàn cảnh Hội thảo

Các tham luận trong Hội thảo đã gợi mở những vấn đề mới, hướng nghiên cứu mới nên thu hút được sự quan tâm của nhiều đại biểu. Với tinh thần tiếp thu và học hỏi, đã có những thảo luận sôi nổi, chuyên sâu về các vấn đề cụ thể về lý luận cũng như thực tiễn được nêu lên. Kết thúc Hội thảo, GS. Hoàng Văn Phong đánh giá cao kết quả đạt được của Hội thảo và khuyến khích các đơn vị trong Bộ tích cực hợp tác để có thêm nhiều sản phẩm nghiên cứu có chất lượng và thiết thực phục vụ cho công tác hoạch định chính sách về khoa học công nghệ của Việt Nam trong thời gian tới.
Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: