SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo “Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến-VJOL”

Ngày 02/8/2012, tại Hà Nội, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã tổ chức Hội thảo “Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến - VJOL”, nhằm mục đích đẩy mạnh hơn nữa sự tham gia tiếp tục của các thành viên VJOL trước đây và mở rộng các thành viên mới.
  

Tham dự Hội thảo có TS Tạ Bá Hưng, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia; ThS Cao Minh Kiểm, Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia; cùng với gần 50 đại diện của các tạp chí khoa học trong cả nước.

Nhằm đẩy mạnh việc chia sẻ và phổ biến thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) giữa cộng đồng khoa học các nước, đặc biệt giữa các nước đang phát triển, Mạng lưới Quốc tế về Ấn phẩm Khoa học (INASP) đã hỗ trợ một số nước xây dựng hệ thống tạp chí khoa học trực tuyến trong đó có trang web Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến (Vietnam Journals Online, viết tắt là VJOL). Để tăng cường vai trò của Việt Nam trong việc quản trị và vận hành website, theo đề nghị của Việt Nam, từ tháng 4/2009 website VJOL (http://www.vjol.info.vn) đã được chuyển về Việt Nam và được đặt tại máy chủ tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. VJOL hoạt động như một website tổng hợp về các tạp chí khoa học mở (Open access) hoặc không thu phí, cho phép độc giả tiếp cận tri thức khoa học được xuất bản tại Việt Nam và nâng cao hiểu biết của thế giới về nền học thuật của Việt Nam. Hiện có 24 tạp chí khoa học của Việt Nam tham gia VJOL. Từ 16/04/2012 đến 15/07/2012 số lượng khách truy cập vào VJOL đã lên đến 29.481 lượt người, với số lần truy cập là 33.869 lần và số trang được truy cập là 112.568 trang.

Phát biểu tại Hội thảo, TS Tạ Bá Hưng, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia đã giới thiệu về tầm quan trọng của VJOL và những lợi ích khi tham gia vào VJOL. Hiện nay, VJOL có phần mềm đạt tiêu chuẩn quốc tế và hạ tầng kết nối mạnh. TS Tạ Bá Hưng mong rằng trong tương lai VJOL sẽ có vị trí quan trọng ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung.

Hội thảo đã tập trung giới thiệu về VJOL; các hoạt động của VJOL trong thời gian qua, kinh nghiệm cung cấp thông tin KH&CN Việt Nam trên VJOL của các đơn vị. Hội thảo cũng đã bàn về những phương hướng phát triển VJOL thời gian tới. Ngoài ra, Hội thảo còn đề cập đến những vấn đề như truy cập mở (Open access) kết nối cộng đồng khoa học thế giới; chia sẻ kinh nghiệm và hiệu quả phổ biến thông tin của một số tạp chí như Tạp chí Thông tin KHXH, Tạp chí Tôn giáo.

Trong thời gian tới, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia sẽ tổ chức lớp tập huấn về quản trị và đăng tải thông tin; tăng cường quản trị nội dung thông tin trên Website; biên soạn bản tin VJOL (VJOL Newsletter); đưa VJOL tham gia WorldWideScience với tư cách trang web của quốc gia.

Nguồn:  Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả