SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”

Sáng 20/7/2011, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam, trong khuôn khổ Techmart Quảng Nam 2011, UBND tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Chủ trì Hội thảo có: Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Trưởng Ban Tổ chức Techmart Quảng Nam 2011 Trần Minh Cả; các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND, Sở KH&CN các tỉnh, thành phố và các phóng viên đài, báo.
  

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích trao đổi, hợp tác, thúc đẩy phát triển KH&CN trên địa bàn các tỉnh, thành phố Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong thời gian tới. Hội thảo tập trung vào việc thảo luận các nội dung cụ thể như sau:
- Về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: Tập trung thảo luận các nghiên cứu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; giải pháp tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân; giải pháp phát triển và sử dụng nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo, đào tạo nghề; giải pháp phát huy các thế mạnh đặc thù của khu vực phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
- Về lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Công nghệ: bao gồm các tham luận kết quả nghiên cứu về điều tra cơ bản, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; KH&CN phục vụ nông nghiệp, nông thôn và miền núi (tập trung thảo luận kết quả nghiên cứu và giới thiệu các công nghệ về chế biến bảo quản sau thu hoạch; Công nghệ và quy trình sản xuất tiết kiệm nước; Đề xuất cơ cấu và giới thiệu các giống cây trồng vật nuôi phù hợp với thời tiết khô hạn …Các mô hình sản xuất tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, hữu cơ….); Các nghiên cứu về năng lượng mới; Về phát triển kinh tế biển và một số nội dung khác liên quan phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Với gần 200 đại biểu tham dự gồm cả các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà doanh nghiệp, Hội thảo đã được nghe 9 báo cáo trọng tâm và 3 báo cáo tham luận về các nội dung trên, cùng một số ý kiến đóng góp tích cực cho các hoạch định, giải pháp kiến nghị của các đại biểu.
Bế mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt thanh đã thay mặt Lãnh đạo Bộ đưa ra một số ý kiến tổng kết Hội thảo như sau: Thứ nhất, cần tập trung nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, khắc phục khí hậu khắc nghiệt dải ven Trung bộ. Thứ hai, cần lựa chọn sản phẩm trọng điểm có hàm lượng KH&CN cao, có giá trị gia tăng cao để nghiên cứu và thúc đẩy sản xuất. Thứ ba, tỉnh cần có cơ chế chính sách để khuyến khích hình thành các doanh nghiệp KH&CN. Thứ tư, cần tăng cường nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn kết hợp với KH&CN để bảo tồn văn hóa trong Vùng, nâng cao năng lực, phát triển vấn đề then chốt để phát triển kinh tế Vùng. Thứ năm, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về các kết quả nghiên cứu, các tiến bộ KH&CN để có thể ứng dụng, triển khai trong thực tế (cần phối hợp giữa cơ quan quản lý và cơ quan khoa học để phổ biến thông tin rộng rãi). Thứ sáu, cần phát huy liên kết 4 nhà: Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Nhà nông để thúc đẩy nhanh các kết quả nghiên cứu KH&CN vào sản xuất.
Hội thảo này cùng với Techmart Quảng Nam 2011 được đánh giá là sự kiện quan trọng trong năm của Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Những kết quả nghiên cứu KH&CN giới thiệu trong Hội thảo sẽ được ứng dụng rộng rãi trong các tỉnh Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Nguồn:  Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả