SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo “Góp ý kiến Dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV và Thông tư liên tịch số 06/2008/ TTLT-BKHCN-BTC-BNV”

Ngày 12/7/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP) tổ chức Hội thảo Góp ý kiến Dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV (TTLT 12) và Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV (TTLT 06). Đây là 2 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP (NĐ 115) quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập và Nghị định 80/2007/NĐ-CP (NĐ 80) về doanh nghiệp KH&CN (DN KH&CN).
  

Tham dự Hội thảo có: Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng; Giám đốc IPP Việt Nam Trần Quốc Thắng; đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính cùng đại diện các Bộ, ngành, sở KH&CN, các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện NĐ 115 và NĐ 80.
Tại Hội thảo, ông Trần Quốc Khánh – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ KH&CN đã giới thiệu những nội dung cơ bản trong Nghị định 96/2010/NĐ-CP (NĐ 96) của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 115, NĐ 80 và những thông tin sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện NĐ 96.
Cụ thể, Chính phủ cho phép kéo dài thời hạn phải thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm của các tổ chức nghiên cứu phát triển, tổ chức dịch vụ KH&CN đến hết ngày 31/12/2013; hỗ trợ các tổ chức KH&CN mới thành lập bằng cách cấp kinh phí hoạt động thường xuyên cho thời gian đầu mới thành lập (tối đa 4 năm đối với các tổ chức KH&CN thuộc Bộ, ngành và 6 năm với các tổ chức KH&CN thuộc địa phương); bổ sung 2 loại hình đối tượng được Nhà nước tiếp tục bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên là tổ chức KH&CN thực hiện chức năng nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và tổ chức KH&CN phục vụ quản lý Nhà nước; tổ chức KH&CN được sử dụng con dấu của đơn vị sự nghiệp công lập cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, Nghị định 96 và Dự thảo Thông tư hướng dẫn cũng quy định cụ thể về kinh phí hoạt động thường xuyên; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ; về chi tiền lương, tiền công, ưu đãi thuế;…
Cũng theo NĐ 96 và Dự thảo Thông tư hướng dẫn, doanh nghiệp đã thành lập trước ngày NĐ 80 có hiệu lực thi hành nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định cũng sẽ được công nhận là DN KH&CN; DN KH&CN được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. DN KH&CN còn được chọn một trong hai hình thức cho thuê đất và miễn tiền thuê đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất, được bảo lưu hệ số lương,…
Tại Hội thảo, hầu hết các đại biểu tham dự đều nhất trí với những nội dung được sửa đổi, bổ sung trong 2 Dự thảo Thông tư hướng dẫn và đã có những đóng góp cụ thể để hoàn thiện 2 văn bản này. Đồng thời, các đại biểu cũng đưa ra những kiến nghị để đấy nhanh việc đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức KH&CN công lập, hình thành các DN KH&CN trên cả nước.
Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cảm ơn những ý kiến đóng góp thiết thực, cụ thể của các đại biểu. Thứ trưởng cho biết, đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức KH&CN công lập, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng KH&CN là một trong những định hướng lớn của ngành KH&CN. Thời gian qua, việc triển khai thực hiện NĐ 115 và NĐ 80 đã có những kết quả khả quan. Sau khi Chính phủ ban hành NĐ 96, các Bộ KH&CN, Nội vụ, Tài chính đã tập trung xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện NĐ 96. Về bản chất là xây dựng 2 Thông tư sửa đổi TTLT 12 và TTLT 06. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu cho các Dự thảo Thông tư tại Hội thảo có ý nghĩa thực tế quan trọng, giúp Bộ KH&CN, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hoàn thiện nội dung của 2 Dự thảo và trình Lãnh đạo 3 Bộ ký ban hành trong thời gian sớm nhất.
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả