SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo “Góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng”

Sáng nay 12/8/2009, VCCI kết hợp với Cục quản lý Cạnh tranh - Bộ Công thương tổ chức Hội thảo “Góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng”.
Đây là sự kiện quan trọng trong quá trình Dự thảo Luật bảo vệ người tiêu dùng đang được soạn thảo để thay thế Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 1999.

Mục đích của hội thảo là nhằm tiếp thu ý kiến góp ý của các Doanh nghiệp/ Hiệp hội và chuyên gia về tính thống nhất, hợp lý và khả thi của Dự thảo để Ban soạn thảo và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo.
Dự thảo Luật tập trung quy định về các nội dung liên quan tới trách nhiệm của thương nhân trước, trong và sau khi giao dịch với người tiêu dùng; các phương thức mà người tiêu dùng có thể thực hiện để bảo vệ quyền lợi của mình.

 
OV (theo Phòng Công nghiệp VN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả