SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo “Đối thoại với các bên liên quan trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá”

Ngày 07/6/2011, tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã phối hợp với các chuyên gia của của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) tổ chức Hội thảo “Đối thoại với các bên liên quan trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá”.
  

Tham dự Hội thảo có: Ông Vũ Văn Diện, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL; đại diện các Đơn vị trực thuộc Tổng cục TCĐLCL cùng chuyên gia của ISO.
Hội thảo nhằm mục đích nâng cao nhận thức về vai trò của các bên liên quan tham gia vào hoạt động tiêu chuẩn hoá cũng như lợi ích của việc tham gia vào hoạt động Tiêu chuẩn hóa; nâng cao nhận thức cho các bên liên quan để hiểu rõ hơn về hiện trạng, định hướng hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc gia; xu hướng phát triển của thế giới; tạo cơ hội cho các bên liên quan được thể hiện quan điểm, nguyện vọng của mình; giúp cơ quan Tiêu chuẩn hóa quốc gia xây dựng kế hoạch hoạt động nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các bên liên quan thông qua các tiêu chuẩn quốc gia, các quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản hướng dẫn khác; xác định những vấn đề ở cấp quốc gia cần được hỗ trợ trong khuôn khổ dự án.
Tại Hội thảo, các chuyên gia của Việt Nam đã giới thiệu tóm tắt hoạt động và mục tiêu cần đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa của Việt Nam. Các chuyên gia của OIS cũng đã giới thiệu chi tiết Chương trình hỗ trợ của ISO cho các nước đang phát triển, yêu cầu đối với các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc gia trong thế kỷ 21; nghĩa vụ theo Hiệp định WTO/TBT, quy phạm thực hành tốt; những vấn đề của các nước đang phát triển... Bên cạnh đó, các chuyên gia của hai bên cũng thảo luận một số vấn đề liên quan tới tiêu chuẩn hóa của các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam và thống nhất hướng hoạt động trong thời gian tới.
Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả