SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo “Dịch vụ Thông tin Khoa học và Công nghệ phục vụ Nghiên cứu & Phát triển và Doanh nghiệp”

Trong khuôn khổ hợp tác về thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) giữa Việt Nam và Hàn Quốc, ngày 24/11/2010, tại Hà Nội, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia phối hợp với Viện Thông tin KH&CN Hàn Quốc (KISTI) tổ chức Hội thảo “Dịch vụ Thông tin Khoa học và Công nghệ phục vụ Nghiên cứu & Phát triển và Doanh nghiệp”.

Tới dự Hội thảo có: ông Tạ Bá Hưng- Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia; ông Lê Văn Viết- Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; Về phía KISTI có: ông Brian Park- Phụ trách Hợp tác quốc tế của KISTI; TS. Lee Byeong Hee- Trưởng nhóm nghiên cứu viên chính; ông Park Young Wook- nghiên cứu viên chính. Tham dự Hội thảo còn có các cán bộ thông tin, cán bộ tin học, các nhà quản lý KH&CN…
Nội dung Hội thảo tập trung vào các chủ đề: Dịch vụ phân tích thông tin thị trường, đánh giá công nghệ, Cổng thông tin KH&CN quốc gia, mạng tiên tiến và các dịch vụ mạng….
Dịch vụ Thông tin KH&CN Quốc gia (NTIS) là cổng thông tin tri thức đầu tiên trên thế giới về thông tin nghiên cứu và phát triển quốc gia, cung cấp thông tin liên quan đến nghiên cứu và phát triển các chương trình, dự án, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất/trang thiết bị do nhà nước tài trợ và kết quả đạt được trong một thời gian nhất định.
Hội thảo nhằm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa các chuyên gia Hàn Quốc và Việt Nam trong quá trình phát triển các dịch vụ thông tin KH&CN trên nền tảng cơ sở hạ tầng mạng tiên tiến để phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu & phát triển và doanh nghiệp.

QA (Nguồn: Trung tâm Tin học, Bộ KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả