SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo "Áp dụng bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng"

Ngày 06/01/2011, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo "Áp dụng bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 ở các nước đang phát triển Châu Á".

Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ thực hiện giai đoạn 3 Dự án TE/RAS/09/003 "Đánh giá tác động của việc chứng nhận ISO 9001 tại các nước châu Á" do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO, Tổ chức phát triển Công nghiệp của Liên hiệp quốc UNIDO và Diễn đàn Công nhận quốc tế IAF đồng tài trợ đang được triển khai tại 12 nước Châu Á, trong đó có Việt Nam.
Hội thảo nhằm thông báo các kết quả thu thập được về tác động của việc chứng nhận ISO 9001 đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ của các tổ chức, doanh nghiệp đã được chứng nhận theo ISO 9001 thông qua các khách hàng của các tổ chức này và đưa ra những khuyến nghị rút ra từ các cuộc điều tra đối với các bên có mối quan tâm.
Do nhận thức được tầm quan trọng của chứng chỉ ISO 9001, kể từ năm 1996 đến nay số chứng chỉ ISO 9001 được cấp tại Việt Nam đã tăng lên một cách nhanh chóng. Theo khảo sát mới nhất của Dự án, Việt Nam hiện có trên 7300 chứng chỉ ISO 9001 đã được cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp và là nước có số chứng chỉ ISO 9001 cao thứ 2, sau Ấn Độ tại 12 nước Châu Á.
Là tổ chức đại diện cho Việt Nam tại Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đánh giá cao sáng kiến của 3 tổ chức ISO, UNIDO và IAF về Dự án đánh giá này. Hội nghị tương tự cũng sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/01/2011.

QA (Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả