SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị Tuổi trẻ sáng tạo khoa học Học viện Kỹ thuật quân sự lần thứ 31

Ngày 19.5.2010, Học viện Kỹ thuật quân sự (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức Hội nghị Tuổi trẻ sáng tạo khoa học lần thứ 31.
Đây là một hoạt động quan trọng của Học viện chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ VIII. Hội nghị lần này có 159 đề tài nghiên cứu khoa học được báo cáo tại các tiểu ban thuộc các lĩnh vực chuyên môn: công nghệ thông tin và mô phỏng, cơ khí, vũ khí, động lực, cơ điện tử, vô tuyến điện tử, kỹ thuật điều khiển, công trình quân sự, khoa học xã hội và nhân văn. Có thể nói, trong nhiều năm qua, Học viện Kỹ thuật quân sự đã giữ vững truyền thống nghiên cứu khoa học, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng đào tạo. Thông qua đó, các học viên, sinh viên đã biết khai thác các thông tin khoa học và công nghệ mới, biết vận dụng kiến thức đã học để thực hiện các đề tài nghiên cứu, từng bước rèn luyện phương pháp làm việc khoa học. Tại Hội nghị, Giám đốc Học viện đã khen thưởng 68 đề tài, 10 tập thể lớp, 4 Đại đội, 1 Tiểu đoàn quản lý học viên và 12 giáo viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học.


VH (Theo Tchdkh.org.vn)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả