SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2013

Ngày 07/3/2012, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2013. Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh đã tới dự và chủ trì hội nghị.
  

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo về thực trạng công tác xây dựng lập dự toán ngân sách năm 2012 và hướng dẫn, phổ biến xây dựng lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 cho các nhiệm vụ; báo cáo về thực trạng công tác xây dựng kế hoạch năm 2012 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2013.
Về kế hoạch năm 2012, các đơn vị tập trung vào một số nội dung: kết quả của hoạt động phục vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực Tiêu chuẩn – Đo lường, Sở hữu trí tuệ, Đánh giá – Thẩm định và Giám định công nghệ, An toàn bức xạ hạt nhân, Thông tin và thống kê KH&CN, Hợp tác quốc tế về KH&CN, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; tình hình xây dựng và thực hiện văn bản pháp quy, cơ chế và quản lý KH&CN, kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm,…
Về xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2013, các đơn vị căn cứ vào kế hoạch tổng thể cả giai đoạn 2011 – 2015, chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu cụ thể của đơn vị mình bao gồm nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước; nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và nhiệm vụ cấp Bộ khác; nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở; các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, sửa chữa chống xuống cấp, xây dựng cơ bản cho các tổ chức nghiên cứu – phát triển hoặc đầu tư chiều sâu cho các phòng thí nghiệm.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Việt Thanh nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng và có ý nghĩa đối với các đơn vị trong Bộ. Công tác xây dựng kế hoạch nội bộ năm 2011, 2012 đã có nhiều chuyển biến, song vẫn chưa đạt yêu cầu, tiến độ còn chậm, chưa đảm bảo chất lượng. Trong thời gian tới, các đơn vị cần nâng cao tính chủ động, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, xây dựng tốt kế hoạch 2011 – 2015 để tạo ra bước chuyển tích cực trong công tác xây dựng kế hoạch KH&CN hằng năm.
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả