SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị triển khai thực hiện văn bản pháp quy về đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ tại Thừa Thiên Huế

Thực hiện kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp quy về đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) cho các Sở KH&CN trên toàn quốc, tiếp theo Hội nghị đã được tổ chức tại Hà Nội (08/4/2010) và TP. Hồ Chí Minh (15/4/2010), ngày 22/4/2010, Bộ KH&CN đã tổ chức Hội nghị tại Thành phố Huế cho các Sở KH&CN miền Trung. Mục tiêu của Hội nghị nhằm quán triệt nội dung và giao trách nhiệm cho các Sở trong việc tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước đối với mọi loại hình tổ chức KH&CN, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức này hoạt động và phát triển theo đúng tinh thần của Luật KH&CN.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân, Chánh Văn phòng đăng ký hoạt động KH&CN Hoàng Minh Hiền, Vụ trưởng- Trưởng Ban KH&CN địa phương Hồ Ngọc Luật, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Trần Quốc Khánh cùng lãnh đạo và đại diện Sở KH&CN các tỉnh miền Trung.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Quân bày tỏ mong muốn thông qua Hội nghị lần này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho công tác đăng ký hoạt động KH&CN của các Sở có bước phát triển tốt hơn, hiểu rõ, nắm rõ chủ trương, quan điểm của Bộ cũng như của Chính phủ trong việc quản lý các tổ chức KH&CN trên địa bàn, giúp cho hệ thống tổ chức KH&CN kể cả Nhà nước và khu vực tư nhân có hoạt động tốt, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như đóng góp cho hoạt động KH&CN của cả nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe giới thiệu những nội dung chính của Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN; hướng dẫn thực hiện nội dung chi tiết của Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN và một số quy định liên quan; hướng dẫn thực hiện danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức KH&CN ban hành theo Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, ngày 24/8/2005, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của các tổ chức KH&CN tạo điều kiện cho nhiều tổ chức KH&CN hình thành và phát triển, nhất là tổ chức thuộc loại hình tập thể như Liên hiệp Hội, Hội, tổ chức do cá nhân thành lập, góp phần đa dạng hóa hoạt động KH&CN. Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN và Nghị định số 81/2002/NĐ-CP thực sự đã tạo điều kiện cho các nhà khoa học ở khu vực tư nhân được thành lập tổ chức KH&CN, đóng góp trí tuệ của mình cho xã hội. Tuy nhiên, Thông tư 10 vẫn còn hạn chế, do chưa có quy định đối với tổ chức KH&CN do cá nhân thành lập, chưa có quy định đầy đủ, rõ ràng để đảm bảo cho công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức KH&CN.

Ngày 24/7/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg về Danh mục các lĩnh vực mà cá nhân được thành lập tổ chức KH&CN. Căn cứ vào Quyết định này của Thủ tướng, Bộ KH&CN đã xây dựng và ban hành Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngày 18/3/2010 về việc hướng dẫn thực hiện hiện Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức KH&CN; hướng dẫn thực hiện Quyết định 97 của Thủ tướng cũng như Nghị định 81 hướng dẫn Luật KH&CN trước đây thay thế cho Thông tư số 10 năm 2005.

Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN có quy định về điều kiện để tổ chức, cá nhân thành lập tổ chức KH&CN (tổ chức dưới hình thức hợp tác, liên kết phải có quyết định thành lập của một bên là cơ quan, theo ủy quyền của các bên còn lại; tổ chức do một cá nhân thành lập thì đơn đăng ký hoạt động sẽ được thay cho quyết định thành lập; tổ chức do hai cá nhân trở lên thành lập, biên bản họp có chữ ký của những người sáng lập thay cho quyết định thành lập; số lượng của một tổ chức ít nhất 5 người có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có 1 người có trình độ chuyên môn thuộc một trong các lĩnh vực xin đăng ký,…). Đồng thời, Bộ cũng đưa ra hướng dẫn về việc phân chia những loại tổ chức KH&CN sẽ đăng ký hoạt động tại Bộ KH&CN hay tại các cơ sở theo khu vực trực thuộc; thủ tục đăng ký; quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký của tổ chức KH&CN;…

ĐT (Theo Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN)


Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả