SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị triển khai đánh giá xét chọn đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên năm 2012

Ngày 21/7/2012 tại Hà Nội, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị triển khai đánh giá xét chọn đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên năm 2012 và ra mắt 8 Hội đồng khoa học các ngành tự nhiên nhiệm kỳ 2012 - 2015.
  

Trong 4 năm hoạt động, Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia đã tài trợ được gần 700 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, thu hút gần 3.500 nhà khoa học tham gia, trong đó số lượng các nhà khoa học trẻ tăng dần theo các năm. Với sự tài trợ và yêu cầu về chất lượng của Quỹ, số lượng các bài báo khoa học là kết quả từ các đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín cao của quốc tế cũng gia tăng mạnh mẽ (đã có 547 bài báo công bố trên các tạp chí ISI).

Năm 2012, Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia tiếp nhận 387 hồ sơ nghiên cứu cơ bản khoa học tự nhiên đề nghị tài trợ, trong đó ngành toán học có 20 hồ sơ, khoa học máy tính 43 hồ sơ, vật lý 80 hồ sơ, hóa học 77 hồ sơ, khoa học trái đất 24 hồ sơ, khoa học sự sống 106 hồ sơ và ngành cơ học 37 hồ sơ.

Nhiệm kỳ 2012- 2015 có 8 Hội đồng khoa học các ngành tự nhiên bao gồm: Toán học, Khoa học máy tính, Vật lý, Hóa học, Khoa học trái đất, Khoa học sự sống - sinh học nông nghiệp, Khoa học sự sống - y sinh dược học và Cơ học với 72 thành viên là các giáo sư, tiến sỹ, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Đình Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia nhấn mạnh, tuy mới hoạt động trong thời gian ngắn nhưng Quỹ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, được xã hội và cộng đồng các nhà khoa học trong nước đánh giá cao. Quỹ đã đi đúng hướng, có hiệu quả rõ ràng, tạo điều kiện cho các nhà khoa học yên tâm nghiên cứu, đóng góp vào sự nghiệp phát triển KH&CN của đất nước. Hiện tại, Quỹ đã triển khai hợp tác với các Quỹ của một số nước, góp phần giúp KH&CN Việt Nam hội nhập khoa học thế giới.
 
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả