SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị triển khai Đại hội Đoàn các cấp và Tháng thanh niên năm 2012

Nhằm thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2012, ngày 09/3/2012 Ban thường vụ Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị Triển khai Đại hội Đoàn các cấp và Tháng thanh niên năm 2012.
 

Tới dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành (BCH), Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Bộ; Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên BCH các cơ sở Đoàn trực thuộc và các chi đoàn trực thuộc Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Viện Năng lượng Nguyên tử và Công ty FPT.
Nội dung Hội nghị tập trung vào hai vấn đề: triển khai Tháng thanh niên và triển khai công tác Đại hội Đoàn các cấp.
Đồng chí Trần Quang Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN cho biết, Tháng thanh niên năm 2012 sẽ có chủ đề “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương xây dựng văn hóa công sở và tham gia xây dựng nông thôn mới”. Phương châm của Tháng thanh niên năm 2012 là “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực xây dựng văn hóa công sở và tham gia xây dựng nông thôn mới”. Nội dung hoạt động trọng tâm của Tháng thanh niên tập trung vào 9 nội dung do Đoàn khối và các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện. Cũng trong Hội nghị, nội dung triển khai công tác Đại hội Đoàn các cấp cũng được thông qua.
Đại hội Đoàn các cấp thuộc Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN tiến tới Hội nghị Đại biểu Đoàn thanh niên Bộ KH&CN, Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 2 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X thực hiện 4 nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ mới; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Đại hội Đoàn cấp trên; bầu BCH nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.
Hội nghị cũng đã thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội Đoàn các cấp. Theo đó, tất cả các Đại hội Đoàn các cấp phải tổ chức trước ngày 31/5/2012 để tiến tới tổ chức Đại hội Đoàn Bộ KH&CN trong tháng 7/2012.
Đa số ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị nhất trí cao với nội dung Tháng thanh niên năm 2012 và công tác chuẩn bị triển khai Đại hội Đoàn các cấp đảm bảo cho thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN.
Đây được đánh là Hội nghị quan trọng nhằm thực hiện Tháng thanh niên đạt hiệu quả tốt và thực hiện thành công Đại hội Đoàn Bộ KH&CN sắp tới.
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả