SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012

Ngày 05/4/2012, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC). Đến dự Hội nghị có Đồng chí Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ KH&CN; đồng chí Đỗ Thái Hà, Trưởng phòng Kiểm soát TTHC Khối Khoa giáo - văn xã, Cục Kiểm soát TTHC; đại diện Lãnh đạo, cán bộ đầu mối, cán bộ chuyên môn của các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Trung tâm trực thuộc Bộ KH&CN.
  

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác kiểm soát TTHC của Bộ năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Trong năm qua, Bộ KH&CN đã cơ bản hoàn thành phương án thực thi đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ. Công tác xây dựng ban hành văn bản thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC đã được các đơn vị triển khai nghiêm túc. Theo đó, Bộ KH&CN đã ban hành hoặc trình Chính phủ ban hành 18 văn bản để thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC theo phân công tại các Nghị quyết của Chính phủ. Với 89 TTHC cần thực thi, Bộ KH&CN đã hoàn thành được 85 thủ tục đạt 96% (Theo đánh giá của Văn phòng Chính phủ). Đến tháng 3/2012, Bộ KH&CN đã ban hành được 03 Quyết định công bố và cập nhật 68 TTHC được sửa đổi, thay thế thuộc các lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân và lĩnh vực hoạt động KH&CN vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các đơn vị đã phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng trong việc ban hành văn bản thực thi các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020, theo đó trong giai đoạn 2011 - 2015, lĩnh vực KH&CN được xác định là một trong những lĩnh vực trọng tâm được Chính phủ lựa chọn thực hiện cải cách TTHC để cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm điều kiện cho nền kinh tế của đất nước phát triển nhanh và bền vững. Để thực hiện thành công các mục tiêu của Nghị quyết trên, Thứ trưởng Trần Việt Thanh nhấn mạnh: Công tác kiểm soát TTHC của Bộ KH&CN thời gian tới phải phục vụ đắc lực cho việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của Bộ trong thời kỳ mới và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào đời sống.
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Việt Thanh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN cho 1 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát TTHC.
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả