SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 của Trung tâm Thông tin KH&CN TP.HCM

Ngày 16/01/2015, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Đến dự có Ông Nguyễn Việt Dũng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.