SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012 Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

Ngày 09/3/2012, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT)- Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012 Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản sản trí tuệ (Chương trình 68). Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã tham dự và chủ trì Hội nghị.
  

Báo cáo tại Hội nghị, Cục trưởng Cục SHTT Tạ Quang Minh cho biết, năm 2011 hoạt động tổ chức triển khai Chương trình 68 tiếp tục được thực hiện khẩn trương, theo đúng thủ tục và trình tự quy định, cụ thể:
Cục đã kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý hệ thống văn bản phục vụ triển khai Chương trình 68 giai đoạn 2011- 2015; tổ chức phiên họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo, Ban thư ký Chương trình nhằm thống nhất, thảo luận kế hoạch tổ chức triển khai Chương trình; tổ chức thành công Hội nghị tổng kết Chương trình 68 giai đoạn 2005- 2010 với gần 300 đại biểu tham dự từ các sở KH&CN; tổ chức thành công 5 hội thảo hướng dẫn xây dựng và triển khai dự án thuộc Chương trình tại Hà Tĩnh, Cần Thơ và Hồ Chí Minh... cùng với hoạt động tuyên truyền về SHTT trên báo Đất Việt online.
Cục cũng tổ chức tiếp nhận Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án để tuyển chọn thực hiện trong 2 năm 2012- 2013. Tổng số Hồ sơ tiếp nhận: 21 Hồ sơ, trong đó: loại dự án quản lý chỉ dẫn địa lý: 04 Hồ sơ; Loại dự án xây dựng và quản lý nhãn hiệu chứng nhận: 04 Hồ sơ; Loại dự án xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể: 07 Hồ sơ; Loại dự án áp dụng sáng chế của Việt Nam: 04 Hồ sơ; Loại dự án xây dựng và triển khai mô hình tổ chức hoạt động  sở hữu trí tuệ trong trường Đại học: 02 Hồ sơ.
Tổ chức đánh giá nội dung và thẩm định dự toán kinh phí để trình Bộ trưởng phê duyệt hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương cho thực hiện các dự án năm 2011, 2012- 2013: 33 dự án Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài truyền hình địa phương (thuộc loại dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý) đã được Bộ trưởng phê duyệt hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương cho thực hiện trong 2 năm 2011- 2012, 13 dự án do Trung ương quản lý và 15 dự án Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý đã được phê duyệt cho thực hiện trong các năm 2012- 2013.
Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện 19 dự án thuộc Chương trình theo kế hoạch tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam, Bắc Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Trà Vinh, Đồng Tháp, Bình Dương, Bến Tre, Quảng Ninh, Lâm Đồng, An Giang, Hà Nội và cấp phát kinh phí lần 2 cho các dự án theo đề nghị của cơ quan chủ trì;
Tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện 18 dự án (Xây dựng chỉ dẫn địa lý: tiêu Quảng Trị, gạo Điện Biên, xoài Yên Châu, sâm Ngọc Linh; Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý: bưởi Đoan Hùng, hồi Lạng Sơn, cam Vinh, vải thiều Lục Ngạn, thanh long Bình Thuận, nước mắm Phú Quốc, gạo tám xoan Hải Hậu; Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận: Đá Non Nước, cam Bù Hương Sơn, na Chi Lăng; Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể: tỏi Lý Sơn, thanh trà Huế, chè Thái Nguyên, rắn Vĩnh Sơn);
Tham gia hội đồng nghiệm thu một số dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý (Tuyên truyền trên Đài truyền hình các tỉnh Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Nam, Nam Định, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Bình…);
Hướng dẫn các đơn vị chủ trì tiến hành thủ tục nghiệm thu cơ sở đối với các dự án Trung ương quản lý và các Sở KH&CN tiến hành thủ tục nghiệm thu chính thức đối với dự án tuyên truyền về SHTT trên đài truyền hình địa phương theo quy định.
Về công tác tổ chức Chương trình, cục đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn tham gia Chương trình tiếp tục được triển khai dưới nhiều hình thức; Tiếp tục thúc đẩy và nâng cao được sự quan tâm của các địa phương về hoạt động SHTT; Tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình dự án tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT trên Đài truyền hình các địa phương và được sự quan tâm, hưởng ứng của hầu hết các địa phương trên cả nước.
Đặc biệt năm 2011 là năm đầu tiên triển khai Chương trình giai đoạn 2011- 2015, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ triển khai các dự án tuyên truyền về SHTT trên đài truyền hình địa phương và hỗ trợ xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc thù địa phương, Cục SHTT đã thúc đẩy triển khai các nội dung liên quan đến các mục tiêu đã được nêu tại Quyết định phê duyệt Chương trình trình bao gồm: Tổ chức hoạt động SHTT trong trường đại học; Áp dụng sáng chế, kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
Cục trưởng Tạ Quang Minh cũng cho biết, năm 2012, Cục sẽ tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình như: duy trì, cập nhật thông tin về Chương trình, hướng dẫn xây dựng dự án, xây dựng dự toán kinh phí, hướng dẫn triển khai và quản lý dự án trên trang tin điện tử của Chương trình; tư vấn, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình về việc xây dựng, triển khai và quản lý dự án; Phối hợp với Ban chủ nhiệm các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước tổ chức các hoạt động hỗ trợ đăng ký xác lập quyền SHTT đối với các kết quả nghiên cứu; Triển khai các chương trình, hoạt động bảo vệ quyền SHTT, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép đối tượng SHTT; Xây dựng và vận hành tổ chức hoạt động SHTT trong trường đại học, viện nghiên cứu; Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý, ưu tiên các chỉ dẫn địa lý đã được Chương trình hỗ trợ đăng ký bảo hộ; Tổ chức hướng dẫn đề xuất, thẩm định và trình phê duyệt Danh mục các dự án và tổ chức tuyển chọn, phê duyệt các dự án thực hiện trong 2 năm 2013-2014.
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả