SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 29/01/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2009 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. Bộ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Văn phong đã tới tham dự và chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết, trong năm 2009, Bộ KH&CN đã tích cực hoàn thiện hệ thống pháp luật về KH&CN, ban hành 38 văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN, đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong thời gian vừa qua. Song song với công tác xây dựng Luật, Bộ tiếp tục triển khai xây dựng nhiều cơ chế, chính sách mới về KH&CN như: Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất,A chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt; Chương trình đổi mới công nghệ Quốc gia... Công tác xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cũng đạt được nhiều kết quả tịch cực, đã cấp hơn 700 văn bằng bảo độc quyền sáng chế, gần 65 giải pháp hữu ích; hơn 1.200 kiểu dáng công nghiệp... Hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN cũng đổi mới theo hướng tích cực. Đến nay, Bộ KH&CN đã có đại diện tại 06 nước bao gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Pháp, Đức và Hoa Kỳ. Đây là cầu nối quan trọng để thúc đẩy hoạt động hợp tác KH&CN giữa Việt Nam và các nước theo hướng chủ động hơn. Đặc biệt, các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010 đã và đang triển khai theo đúng kế hoạch. Dự kiến khi các Chương trình KH&CN kết thúc sẽ có khoảng 1.200 công nghệ và qui trình kỹ thuật mới được xây dựng. Trong đó, khoảng 450 công nghệ và qui trình kỹ thuật được hoàn thiện, chuyển giao cho sản xuất. Trong năm qua, thị trường công nghệ đã gặt hái được nhiều thành công với sự kiện Techmart Việt Nam ASEAN +3, nâng quy mô của Techmart từ cấp Quốc gia lên tầm Quốc tế với sự tham gia của các nước ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Xác định mục tiêu để KH&CN thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa... Trong những năm tới Bộ KH&CN sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý, đổi mới tổ chức và quản lý KH&CN; phát triển và hoàn thiện thị trường công nghệ; tăng cường đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN... Dự kiến trong thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ tập trung hoàn thành đúng tiến độ 17 đề án, đặc biệt là Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN tại các vùng nông thôn, miền núi giai đoạn đến 2015; Chương trình quốc gia về phát triển công nghệ cao; Chương trình phát triển thị trường công nghệ; Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp giai đoạn đến 2015...

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Văn Phong đã biểu dương những kết quả của Bộ trong năm 2009, đồng thời Bộ trưởng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong thời gian tới. Để đưa KH&CN thực sự là động lực phát triển kinh tế-xã hội cần đẩy nhanh việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất. Bên cạnh đó các tổ chức KH&CN cần chuyển đổi nhanh sang mô hình hoạt động theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ để nâng cao hiệu quả và trách nhiệm của các tổ chức KH&CN trong quá trình hoạt động…
QT (theo Bộ KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả