SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2009 và triển khai kế hoạch năm 2010 của Cục Sở hữu trí tuệ

Ngày 28/01/2010, Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2009 và triển khai kế hoạch năm 2010 và Hội nghị cán bộ, công chức của Cục Sở hữu trí tuệ. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hoàng Văn Phong và đại diện một số cơ quan chức năng của Bộ KH&CN đã tới tham dự Hội nghị.

Ông Hoàng Văn Tân, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2009 và phương hướng công tác năm 2010 về SHTT. Năm 2009, Cục Sở hữu trí tuệ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Tiếp đó, đại diện các đơn vị trong Cục Sở hữu trí tuệ đã có nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, đóng góp vào Báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Văn Phong đã ghi nhận đóng góp rất lớn của Cục SHTT vào hoạt động SHTT và hoạt động KHCN trong phạm vi toàn quốc. Cục SHTT trong những năm qua đã có nỗ lực cao, tập trung trí tuệ, với tinh thần sáng tạo giải quyết được nhiều công việc lớn, mới mẻ và khó trong hoạt động SHTT, qua đó đóng góp tích cực cho hoạt động KHCN và hoạt động sản xuất - kinh doanh của đất nước. Bộ trưởng Hoàng Văn Phong đã nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi, đánh giá cao nỗ lực của Cục SHTT. Bộ trưởng đã nhấn mạnh một số công việc liên quan đến củng cố và phát triển tổ chức bộ máy của Cục SHTT, chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng với nhu cầu phát triển tình hình mới trong năm 2010. Cục SHTT cần tập trung vào nghiên cứu khai thác triệt để và toàn diện, nhằm sử dụng có hiệu quả kho tư liệu sáng chế phục vụ nhu cầu đổi mới công nghệ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp. Cục SHTT cần tìm hiểu và nắm các bí quyết công nghệ nằm trong các thông tin sáng chế. Hoạt động của Cục SHTT cần quan tâm hỗ trợ các trường đại học, viện nghiên cứu phát triển hoạt động SHTT.

Nhân dịp này,Cục Sở hữu trí tuệ đã công bố và trao tặng các danh hiệu thi đua năm 2009 cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2009.
QT (theo Cục Sở hữu trí tuệ)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả