SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2009 và triển khai kế hoạch công tác năm 2010 của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

 Ngày 14/01/2010, tại Hà nội, Viện Năng lượng nguyên tử (NLNT) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và triển khai kế hoạch năm 2010. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Lê Đình Tiến và đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng của Bộ, đại diện Công đoàn Bộ đã tới dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Lê Văn Hồng – Phó Viện trưởng Viện NLNT Việt Nam đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010. Nội dung chính của báo cáo tổng kết đã trình bày: Đặc điểm tình hình năm 2009; Tổng hợp các nguồn lực đầu tư cho Viện năm 2009; Các kết quả đạt được trong năm 2009; Các sự kiện và kết quả nổi bật năm 2009; Một số hạn chế và yếu kém; Các nhiệm vụ chủ yếu năm 2010; Đề xuất và kiến nghị với Bộ KH&CN. Đánh giá về kết quả hoạt động trong năm 2009, báo cáo nêu rõ những thành tựu đạt được như: Đã tham gia và chủ trì trong việc xây dựng các văn bản QPPL trong lĩnh vực NLNT, kết quả hoạt động có nhiều các công trình nghiên cứu được đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước, về phát triển công nghệ, về điện hạt nhân ….

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, Thứ trưởng Lê Đình Tiến đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Viện NLNTVN đạt được trong năm 2009. Thứ trưởng cũng chỉ đạo trong năm 2010, Viện cần nghiên cứu, triển khai các công việc cụ thể để có thể phê duyệt được quy hoạch phát triển Viện NLNT Việt Nam; Viện cần phát huy được vai trò là đơn vị nghiên cứu triển khai hàng đầu trong lĩnh vực NLNT với các kết quả nghiên cứu, ứng dụng đưa vào đời sống kinh tế xã hộa; tham gia tích cực và như là một nhân tố quan trọng tư vấn cho nhà nước về Chương trình điện hạt nhân quốc gia.

Một nét mới trong Hội nghị tổng kết công tác năm 2009, Viện NLNT Việt Nam thông qua mạng VINAREN của Trung tâm Thông tin KH&CN quốc gia đã tổ chức truyền hình trực tuyến toàn văn Hội nghị tổng kết cho các đơn vị phía Nam tại Đà Lạt là Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt để cán bộ công chức, viên chức có điều kiện theo dõi được toàn bộ  Hội nghị.
QT (theo Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả