SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn Bộ KH&CN năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012

Ngày 21/02/2012, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2011 và nhiệm vụ công tác năm 2012.
  

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quân, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư ban cán sự, Bộ trưởng Bộ KH&CN; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN), Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Đặng Quang Huấn, Chủ tịch Công đoàn Bộ KH&CN; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành các công đoàn trực thuộc.
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Quang Huấn cho biết: Trong năm qua, hoạt động của Công đoàn Bộ KH&CN và các công đoàn trực thuộc luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của Bộ KH&CN và Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Trong công tác xây dựng cơ chế, chính sách và hoàn thiện hệ thống pháp luật về KH&CN, đã đạt được nhiều kết quả tích cực với 68 văn bản được ban hành. Ngoài ra, với việc Quốc hội thông qua Luật đo lường đã nâng tổng số các đạo luật chuyên ngành KH&CN lên thành 8 đạo luật tạo nền tảng và hành lang pháp lý đồng bộ từ nghiên cứu đến triển khai kết quả nghiên cứu trên thị trường.
Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Bộ KH&CN đã hoàn thành tốt việc đơn giản hoá thủ tục hành chính với tỷ lệ là 96%, cao nhất trong các khối bộ ngành TW.
Bên cạnh đó, việc xây dựng thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sẽ được đổi mới theo hướng tăng dần khả năng thương mại hoá các kết quả nghiên cứu và đổi mới về phương thức, tuyển chọn theo hướng tăng số lượng nhiệm vụ do nhà nước đặt hàng.
Với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ công chức viên chức (CBCCVC), năm qua Bộ KH&CN đã phối hợp với các Bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh triển khai chủ trương lớn mang tính đột phá trong hoạt động KH&CN, đó là chuyển đổi các tổ chức KH&CN công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và hình thành doanh nghiệp KH&CN. Đến nay, Bộ KH&CN đã có 47 tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tổ chức sự nghiệp, 07 doanh nghiệp trực thuộc.
Đặc biệt, trong lĩnh vực hợp tác, hội nhập quốc tế về KH&CN, Công đoàn Bộ đã tham mưu cho Bộ, Chính phủ ký kết các hiệp định, thoả thuận hợp tác trong các lĩnh vực sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình; chương trình điện hạt nhân; chương trình hợp tác về nghiên cứu KH&CN; chương trình đổi mới sáng tạo Việt Nam; chương trình hợp tác phát triển về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; chương trình phát triển về Sở hữu trí tuệ,…
Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công đoàn Bộ KH&CN đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phong trào do Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) phát động như tổ chức các lớp tập huấn, quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị động đất sóng thần, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tổ chức các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”,…
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân ghi nhận và biểu dương đóng góp của hoạt Công đoàn Bộ vào hoạt động chung của Bộ KH&CN. Đồng thời Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh: cán bộ công đoàn cần phát huy trí tuệ, đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Bộ KH&CN trong năm 2012. Theo đó, 3 nhiệm vụ trọng tâm được Bộ trưởng nhấn mạnh là xây dựng trình Chính phủ, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật KH&CN; tham gia xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển KH&CN; thực hiện thành công Đề án “Tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KH&CN”.
Với những thành tích đã đạt được, tại Hội nghị có 03 đơn vị được nhận Cờ thi đua của CĐVCVN; 04 tập thể và 14 cá nhân được nhận Bằng khen của CĐVCVN; 20 tập thể và trên 100 cá nhân được nhận giấy khen của Công đoàn Bộ KH&CN. Đặc biệt, với các kết quả xứng đáng được ghi nhận, Công đoàn Bộ KH&CN đã được nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả