SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị tổng kết Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước: “Xây dựng con người và phát triển văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế”, mã số KX.03/06-10

Ngày 28/4/2011, tại Hà Nội, Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước: “Xây dựng con người và phát triển văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế”, mã số KX.03/06-10 đã được tổng kết. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Đình Tiến, Phó Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước Mai Văn Hoa, Chủ nhiệm Chương trình Dương Phú Hiệp, đại diện của các đề tài cùng các nhà khoa học.
 
 

Qua 5 năm triển khai thực hiện, Chương trình đã hoàn thành 22 đề tài theo các mục tiêu đã đề ra: Đánh giá thực trạng quá trình xây dựng con người và phát triển văn hóa Việt Nam trong hơn 20 năm đổi mới; Cung cấp luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn để xây dựng con người và phát triển văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế; Đề xuất hệ quan điểm, các chính sách, giải pháp và lộ trình xây dựng con người và phát triển văn hóa Việt Nam trong 2 thập niên đầu thế kỷ XXI. Cụ thể là, 18/22 đề tài thuộc Chương trình đã được nghiệm thu với mức xuất sắc và 4 đề tài với mức khá. Chương trình đã tổ chức 40 hội thảo khoa học, đăng tải 247 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành (trong đó có 16 bài trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế), xuất bản 25 cuốn sách, góp phần đào tạo 21 Tiến sỹ, 26 Thạc sỹ… Tuy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhưng có thể nói, hầu hết các đề tài đều đã được đánh giá là có đóng góp về mặt khoa học và thực tiễn, trong đó không ít đề tài đã được các đơn vị quản lý có liên quan tiếp nhận và sử dụng.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Đình Tiến ghi nhận các kết quả mà Chương trình đã được, các vấn đề đặt ra trong Chương trình KX.03/06-10 tuy mới và khó nhưng đều đã được các nhà khoa học giải quyết tốt, các kết quả của Chương trình sẽ góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.
 
Nguồn: Tạp chí Hoạt động Khoa học

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả