SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị Tổng kết 5 năm hoạt động khoa học và công nghệ 2006 - 2010 và Kỷ niệm 52 năm ngày thành lập ngành Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh (5/6/1959 – 5/6/2011)

Ngày 03/6/2011, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm hoạt động khoa học và công nghệ 2006 - 2010 và Kỷ niệm 52 năm ngày thành lập ngành (5/6/1959 – 5/6/2011). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện tham dự buổi lễ.
 

Thừa ủy quyền của Bộ KH&CN, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện tặng cờ thi đua xuất sắc cho các cán bộ, nhân viên ngành KH&CN Hà Tĩnh.
Với việc triển khai thực hiện 1 đề tài cấp bộ, 2 dự án hợp tác quốc tế và 11 dự án nông thôn miền núi, 93 đề tài dự án cấp tỉnh..., hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong năm năm qua đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết với thực tiễn sản xuất và đời sống.
Nhiều đề tài, dự án sau khi nghiệm thu, ứng dụng vào thực tiễn đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển trên nhiều lĩnh vực, như: Công nghiệp, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hóa - xã hội, y tế điều tra công nghệ, đóng góp quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đáp ứng với yêu cấu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa.
Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ là nguồn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định Nghị quyết, các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Thiện chúc mừng, ghi nhận những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ làm khoa học tỉnh nhà trong suốt 52 năm qua; đồng thời nêu ra một số, tồn tại, hạn chế cần khắc phục…
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu các cấp, ngành cần tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về tính chất quan trọng của khoa học công nghệ đối với sản xuất - đời sống; đẩy mạnh ứng dung khoa học, công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế trong sản xuất.
Ngành KH&CN cần phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan thúc đẩy đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh xây dựng cuủng cố thương hiệu sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh; chủ động nắm bắt ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong nước và thế giới góp phần thúc đẩy thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ hoạt động khoa học công nghệ đáp ứng với yếu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.
Đồng chí Nguyễn Thiện cũng lưu ý ngành khoa học công nghệ đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa hoạt đông khoa học, công nghệ.
Với những thành tích đạt được trong những năm qua, Sở KH&CN Hà Tĩnh được Bộ KH&CN tặng cờ thi đua xuất sắc.
Nguồn:  Báo điện tử tỉnh Hà Tĩnh

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả